Informatyka

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

1,5 roku

Poznaj nasz kampus