75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Energy Systems in the Built Environment

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Opis kierunku: 

Podczas pierwszego semestru studiów studenci zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu systemów energetycznych w miastach i budynkach, a także uczą się komputerowych metod analiz i projektowania. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Zaliczając ten etap studiów otrzymują certyfikat poświadczający nabytą wiedzę. W drugim semestrze wykorzystują tę wiedzę do rozwiązania problemów inżynierskich nowoczesnymi narzędziami i metodami. Nad rozwiązaniem problemu studenci pracują w interdyscyplinarnym zespole, a ich pomysły weryfikują również eksperci z przemysłu. Umiejętności zdobywają znajdując rozwiązania realnych zadań projektowych. Pozytywne przejście tego etapu kończy się dyplomem poświadczającym zdobyte umiejętności. Ostatni semestr jest poświęcony pracy indywidualnej nad projektem dyplomowym z wybranego zagadnienia. Ukończenie i obrona pracy pozwoli uzyskać tytuł magistra inżyniera.

Główne zalety studiowania tego kierunku:

 • współpraca z przemysłem,
 • zagraniczni wykładowcy ,
 • najnowsze laboratoria w Polsce,
 • elastyczny plan studiów,
 • współczesne metody kształcenia,
 • dominujące zajęcia praktyczne,
 • przyszłościowy rynek pracy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie jednostki prowadzącej studia.

 

Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

1,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Możliwości na rynku pracy są niezwykle obiecujące. Abcolwentów mogą zatrudniać m.in. :

 • firmy konsultingowe z szeroko rozumianego projektowania budynków i systemów oraz doradztwa energetycznego;
 • przedsiębiorstwa z branży nowoczesnego budownictwa, instalacji, odnawialnych źródeł energii, firmy zajmujące się audytingiem energetycznym, certyfikacją energetyczną i poszanowaniem energii;
 • deweloperzy, najemcy i zarządcy obiektów budowlanych;
 • branżowe ośrodki typu R&D; niezależne ośrodki eksperckie i organizacje NGO sporządzające raporty odnośnie oceny oddziaływania na środowisko, organizacje certyfikujące oraz ustanawiające normy, przepisy  i standardy w tej gałęzi gospodarki;
 • spółki komunalne i infrastrukturalne;

 Z powodzeniem absolwenci mogą także kontynuować karierę naukową na studiach doktoranckich w niemal dowolnej dyscyplinie naukowej.

Polski

Poznaj nasz kampus