Energy Systems in the Built Environment

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

1,5 roku

Poznaj nasz kampus