75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Elektrotechnika

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Wśród przedmiotów podstawowych na kierunku elektrotechnika są:

 • elektromechaniczne systemy napędowe,
 • teoria obwodów nieliniowych elektrycznych,
 • metody obwodowo-polowe,
 • pomiary wielkości nieelektrycznych,
 • zwarcia w systemach elektroenergetycznych,
 • metoda elementu skończonego,
 • przepięcia i ochrona przepięciowa,
 • sieci komputerowe
 • metody optymalizacji.

Niezależnie od wybranej specjalności wybierają 2 spośród 10 bloków obieralnych, szczegółowo omawiających istotne zagadnienia związane z elektrotechniką i nie tylko (zagadnienia cieplne w elektrotechnice, informatyka i diagnostyka elektroenergetyczna, automatyka elektroenergetyczna, pomiary w elektroenergetyce, modelowanie w elektrotechnice, inteligencja obliczeniowa, grafika inżynierska, programowanie w mechatronice, technologie informatyczne w zarządzaniu, metody przetwarzania danych).

Cele kształcenia osiągane są w wyniku nauczania w formie wykładów, ćwiczeń, zaawansowanych nowoczesnych laboratoriów, zajęć projektowych i pisania pracy dyplomowej. Wybrane zajęcia prowadzone są w języku angielskim. W trakcie studiów student odbywa 4-tygodniową praktykę przemysłową.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

 

Specjalności: 
 • automatyka i metrologia
 • elektroenergetyka
 • technologie internetowe w mechatronice
Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 1,5 roku

Studia niestacjonarne: 1,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci bez problemu znajdują pracę w przemyśle, biznesie i na uczelniach bądź tworzą własne miejsca pracy. Zatrudnienia mogą szukać w biurach projektowych, zakładach produkcyjnych i firmach montażowych o profilu elektrotechnicznym.

Polski

Poznaj nasz kampus