Elektronika i telekomunikacja (Applied Electronics)

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
angielski
Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

1,5 roku dla studiów polskojęzycznych

2 lata dla anglojęzycznej specjalności Applied Electronics

Poznaj nasz kampus