STRONA GŁÓWNA

Computer Science & Information Technology

Jednostka prowadząca kierunek: 
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Opis kierunku: 

COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY jest programem realizowanym w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz w ramach Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej.  Kierunek całkowicie prowadzonym w języku angielskim, przedstawia najnowszy stan wiedzy z zakresu bardzo popularnej i szybko rozwijającej się dziedziny jaką jest informatyka. Studenci zdobywają szerokie kwalifikacje z projektowania systemów informatycznych, tworzenia i testowania oprogramowania, przetwarzania i analizy danych. Studia przygotowują do rozwiązywania złożonych problemów technicznych oraz wyzwań, jakie niesie ze sobą ta nowoczesna i szybko rozwijająca się specjalność.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki: 

 • Advanced Object Programming in Java (Zaawansowane programowanie obiektowe w Javie)
 • Computing Methods and Optimization (Metody obliczeniowe i optymalizacja)
 • Modelling and Analysis of Information Systems (Modelowanie i analiza systemów informatycznych)           
 • Computational Intelligence (Obliczenia inteligentne)
 • Advanced Networking Technology (Zaawansowane technologie sieciowe)
 • Pervasive Computing (Przetwarzanie wszechobecne)

GŁÓWNE PRZEDMIOTY w ramach Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej : 

 • Multimedia Databases (Multimedialne bazy danych)
 • Modern IT Technologies and Services (Nowoczesne technologie i usługi IT)
 • Modelling and Analysis of Information Systems (Modelowanie i analiza systemów informatycznych)
 • Soft Computing (Obliczenia inteligentne)
 • Sound Processing (Przetwarzanie dźwięku)
 • Internet Applications Programming (Programowanie aplikacji internetowych)
 • Modern Programming Techniques (Nowoczesne techniki programowania)
 • Programming of Intelligent Information Systems (Programowanie inteligentnych systemów informatycznych)
 • Agile Methods of Project Management (Zwinne metody zarządzania projektami)
 • Security of Information Systems (Bezpieczeństwo systemów informatycznych)
 • Modern Content Management Techniques (Nowoczesne techniki zarządzania treścią)

Każdy student COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY ma możliwość realizacji części studiów na uczelni zagranicznej. Obecnie Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) podpisało umowy z ponad 100 uczelniami z całej Unii Europejskiej.

Studenci programu COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY najczęściej wybierają:

 •  Technische Universität - Wien,
 •  Austria; Fachhochschule Vorarlberg - Austria,
 •  Turku University of Applied Sciences -  Finlandi,
 •  University of Twente -  Holandia,
 •  Università Degli Studi di Torino - Włochy;
Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

 1,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent studiów programu COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY posiada wiedzę podstawową i specjalistyczną z zakresu współczesnej informatyki, a także podstawową wiedzę z zakresu organizacji pracy zespołowej. Uzyskane wykształcenie umożliwia podjęcie pracy o zróżnicowanym charakterze w przedsiębiorstwach sektora nowoczesnych technologii. Absolwent programu COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w obszarze informatyki i dziedzin pokrewnych, również na stanowiskach związanych z organizacją oraz uczestnictwem w pracy dużych zespołów interdyscyplinarnych. Ze względu na globalny zasięg konsorcjów działających w branży informatycznej i teleinformatycznej możliwe jest podjęcie pracy na całym świecie. Absolwent programu COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy i może podjąć studia trzeciego stopnia tego kierunku lub na pokrewnych kierunkach magisterskich i/lub rozwijać się zawodowo w formie kształcenia ustawicznego.

 

Polski

Poznaj nasz kampus