STRONA GŁÓWNA

Biotechnology

Jednostka prowadząca kierunek: 
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Opis kierunku: 

Program jest realziowany w ramach Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. BIOTECHNOLOGY jest kierunkiem prowadzonym całkowicie w języku angielskim, łączy nauki biologiczne i techniczne w celu praktycznego wykorzystania zdolności enzymów, organizmów i komórek dla otrzymywania produktów.

Biotechnologia to kierunek dla osób, które interesują się wykorzystywaniem układów biologicznych, żywych organizmów oraz enzymów do tworzenia lub modyfikowania określonych produktów lub procesów technologicznych. To na tych studiach poznając molekularne mechanizmy rządzące procesami zachodzącymi w żywych organizmach oddziaływujących na środowisko potrafisz skonstruować nowoczesne, ekologiczne bioprodukty, wytworzyć bioenergię i zaprojektować zrównoważone procesy  w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, energetycznym i ochronie środowiska. Interdyscyplinarny program kształcenia został dobrze oceniony przez pracodawców z sektora lifescience i pozwala studentowi tego kierunku na sprecyzowanie własnych zainteresowań oraz świadome podjęcie decyzji o dalszym rozwoju zawodowym.

SPECJALNOŚCI II stopnia (magisterskie):

 • Fermentation Technology and Technical Microbiology
 • Molecular Biotechnology and Technical Biochemistry

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

 • Biochemistry (Biochemia)
 • Microbiology (Mikrobiologia)
 • Genetics (Genetyka)
 • Molecular Biology (Biologia molekularna)
 • Genetic Engineering (Inżynieria genetyczna)
 • Bioinformatics (Bioinformatyka)
 • Industrial Engineering (Inżynieria przemysłowa)
 • Biochemical Engineering (Inżynieria biochemiczna)
 • Biotechnological Equipment (Aparatura biotechnologiczna)
 • Industrial Fermentation Technology (Technologia fermentacji przemysłowej)
 • Management of Innovations in Biotechnology (Zarządzanie innowacjami w biotechnologii)
 • Basics of Marketing (Podstawy marketingu)

Każdy student Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” na uczelni zagranicznej. Obecnie Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) podpisało umowy z ponad 100 uczelniami z całej Unii Europejskiej. Studenci programu BIOTECHNOLOGY najczęściej wybierają:

 • Universidad Autonoma de Barcelona-Hiszpania,
 • DTU-Dania, 
 • Universidade Católica Portuguesa- Portugalia,
 • Turku University of Applied Sciences- Finlandia,
 • Université Pierre Marie Curie-Francja.

 

 

Otrzymywany tytuł: 
magister
Czas trwania studiów: 

 1,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Studia przygotowują absolwentów teoretycznie i praktycznie do projektowania i  prowadzenia procesów biotechnologicznych. Jako biotechnolodzy, mogą oni pracować w takich zakładach i jednostkach gospodarczych, jak: browary, gorzelnie, winiarnie, zakłady przemysłu mleczarskiego, spirytusowego, farmaceutycznego, laboratoria mikrobiologiczne przemysłu spożywczego, wytwórnie enzymów, kwasów organicznych, mikrobiologicznych polisacharydów, oczyszczalnie ścieków, stacje sanitarno–epidemiologiczne, instytucje i zakłady przetwórstwa rolno–spożywczego, itp.

Mogą wdrażać systemy zapewniania jakości, bezpieczeństwa modyfikowanej żywności oraz zarządzania produkcją.  Z powodzeniem poprowadzą własną firmę produkcyjną.

Absolwenci programu BIOTECHNOLOGY pracują w placówkach badawczych w kraju i za granicą (np.: w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Holandii), ponieważ są dobrze przygotowani m.in. w zakresie selekcji i ukierunkowanej (genetycznej) modyfikacji organizmów a także ich optymalnej hodowli, biosyntezy (biotransformacji) oraz izolacji bioproduktów.

 

Polski

Poznaj nasz kampus