STRONA GŁÓWNA

Industrial Biotechnology

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Opis kierunku: 

Program jest realizowany w ramach Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY jest kierunkiem prowadzonym całkowicie w języku angielskim, który łączy nauki biologiczne i techniczne w celu praktycznego wykorzystania zdolności enzymów, organizmów i komórek dla otrzymywania produktów.

Biotechnologia to kierunek dla osób, które interesują się wykorzystywaniem układów biologicznych, żywych organizmów oraz enzymów do tworzenia lub modyfikowania określonych produktów lub procesów technologicznych. Na tych studiach, poznając molekularne mechanizmy rządzące procesami zachodzącymi w żywych organizmach, oddziałujących na środowisko, będziesz potrafił skonstruować nowoczesne, ekologiczne bioprodukty, wytworzyć bioenergię i zaprojektować zrównoważone procesy  w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, energetycznym i ochronie środowiska. Interdyscyplinarny program kształcenia został dobrze oceniony przez pracodawców z sektora life-science i pozwala studentowi tego kierunku na sprecyzowanie własnych zainteresowań oraz świadome podjęcie decyzji o dalszym rozwoju zawodowym.

SPECJALNOŚCI II stopnia (magisterskie):

 • Fermentation Technology and Technical Microbiology
 • Molecular Biotechnology and Technical Biochemistry

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

 • Biochemistry
 • Microbiology
 • Genetics
 • Molecular Biology
 • Genetic Engineering
 • Bioinformatics
 • Industrial Engineering
 • Biochemical Engineering
 • Biotechnological Equipment
 • Industrial Fermentation Technology
 • Management of Innovations in Biotechnology
 • Basics of Marketing
Otrzymywany tytuł: 
magister
Czas trwania studiów: 

 1,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Studia przygotowują absolwentów teoretycznie i praktycznie do projektowania i prowadzenia procesów biotechnologicznych. Jako biotechnolodzy, mogą oni pracować w takich zakładach i jednostkach gospodarczych, jak: browary, gorzelnie, winiarnie, zakłady przemysłu mleczarskiego, spirytusowego, farmaceutycznego, laboratoria mikrobiologiczne przemysłu spożywczego, wytwórnie enzymów, kwasów organicznych, mikrobiologicznych polisacharydów, oczyszczalnie ścieków, stacje sanitarno–epidemiologiczne, instytucje i zakłady przetwórstwa rolno–spożywczego, itp.

Mogą wdrażać systemy zapewniania jakości, bezpieczeństwa modyfikowanej żywności oraz zarządzania produkcją. Z powodzeniem poprowadzą własną firmę produkcyjną.

Absolwenci INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY pracują w placówkach badawczych w kraju i za granicą (np.: w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Holandii), ponieważ są dobrze przygotowani m.in. w zakresie selekcji i ukierunkowanej (genetycznej) modyfikacji organizmów a także ich optymalnej hodowli, biosyntezy (biotransformacji) oraz izolacji bioproduktów.

 

Polski

Poznaj nasz kampus