STRONA GŁÓWNA

Automatyka i robotyka

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Mechaniczny
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studia drugiego stopnia pozwalają na pogłębianie wiedzy dotyczącej  m.in. procesów fizycznych i chemicznych wykorzystywanych w szybkim prototypowaniu oraz pogłębianie wiedzy dotyczącej  zintegrowanych metod komputerowego wspomagania CAx. Studenci uczą się programowania robotów, sterowania, modelowania, identyfikacji i diagnostyki systemów. Poznają zagadnienia związane z najnowszymi trendami rozwojowymi i najistotniejszymi nowymi osiągnięciami z automatyzacji wytwarzania i sterowania. Uczą się o cyklu życia systemów wytwórczych, w szczególności robotów i OSN.

Lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

 1,5 roku (3 semestry)

 

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent automatyki i robotyki ze stopniem magistra przygotowany jest do twórczej pracy inżynierskiej oraz do prac badawczych związanych z rozwojem, modernizacją i komputeryzacją w przemyśle maszynowym, spożywczym,  przetwórczym, chemicznym, włókienniczym, w energetyce oraz w transporcie. Istotnym elementem wykształcenia jest przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z dziedziny mechaniki, automatyki, elektroniki i sterowania.

Absolwent posiada kompetencje do pełnienia funkcji konstruktora, technologa, programisty, automatyka, robotyka czy projektanta. 

Polski

Poznaj nasz kampus