STRONA GŁÓWNA

Automatyka i sterowanie robotów

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Celem kształcenia na tym kierunku jest pogłębienie wiedzy z zakresu sterowania automatycznego i robotyki, poznanie najnowszych trendów rozwojowych w tych dziedzinach, a także doskonalenie umiejętności umożliwiających rozwiązywanie problemów występujących w sterowaniu różnorodnych procesów technologicznych. Studenci rozwijają zarówno umiejętności pracy samodzielnej, jak i pracy w zespołach interdyscyplinarnych. Uczą się zaawansowanych metod projektowania systemów sterowania i optymalizacji ich pracy z szerokim wykorzystaniem metod modelowania i symulacji, uwzględniających pogłębioną wiedzę o analizie zjawisk dynamicznych. Doskonalą umiejętności projektowania robotów, tworzenia systemów autonomicznych oraz wykorzystania systemów wizyjnych w sterowaniu.

Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

 1,5 roku

 

Sylwetka absolwenta: 

Przewidziane sektory zawodowe, w których absolwent może znaleźć zatrudnienie to m.in.: automatyka przemysłowa, robotyka, energetyka, transport, logistyka, sterowanie procesów przemysłowych oraz systemy sterowania. Absolwenci studiów magisterskich na kierunku automatyka i robotyka mogą pracować w firmach innowacyjnych, działach R&D, firmach integratorskich - projektujących oraz wdrażających systemy automatyki i systemy informatyczne dla współczesnego przemysłu.

Polski

Poznaj nasz kampus