STRONA GŁÓWNA

Advanced Mechanical Engineering

Jednostka prowadząca kierunek: 
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Opis kierunku: 

ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING realizowany jest w ramach Wydziału Mechanicznego. Program obejmuje: mechanikę, wytrzymałość materiałów, materiały inżynierskie, automatykę, i robotykę, przygotowanie praktyczne i teoretyczne do projektowania i eksploatacji urządzeń mechanicznych, podstawy konstrukcji maszyn, wykorzystanie oprogramowania wspomagającego prace inżynierskie, zaawansowane technologie wytwarzania, podstawy przedsiębiorczości i zarządzania, wybrane zagadnienia informatyczne, ekonomiczne, prawne oraz związane z ochroną środowiska.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY:

 • Dynamics and Drives of Machines
 • Fluid Mechanics and Heat Transfer
 • Applied Material Sciences
 • Fatique of Gears and Shafts
 • Mechanics
 • Design
 • Fast Prototyping and Modern Manufacturing
 • Materials Science
 • Basic Mechanical Engineering
 • Computer Aided Design
 • Manufacturing
 • Modern Physics
 • Fluid Mechanics and Thermodynamics
 • Design and Maintenance of Machines
 • Advanced Mechanical Engineering
 • Automatics and Robotics
 • Energy Resources and Conversion
 • Dynamics of Machines

Każdy student ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING ma możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

 

Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING jest przygotowany do pracy m.in. w biurach konstrukcyjnych przedsiębiorstw, głównie przemysłu lotniczego, maszynowego, motoryzacyjnego, sprzętu gospodarstwa domowego, obrabiarkowego. Znajdzie także pracę w przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechaniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.

Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają również na założenie prywatnych firm wytwórczych lub/i usługowych. Tak szerokie możliwości zatrudnienia wynikają z dużej uniwersalności zdobytego wykształcenia, obejmującego oprócz wiedzy inżynierskiej również: wiedzę z informatyki, organizacji i zarządzania, języków obcych, marketingu i przedmiotów humanistycznych. Studenci w toku studiów nabywają szereg umiejętności miękkich, tj. praca w grupie, zarządzanie czasem i  zespołem, określanie priorytetów, techniki negocjacji.

Absolwenci programu ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING są przygotowani do rozwiązywania zaawansowanych problemów inżynierskich przy zastosowaniu profesjonalnego oprogramowania, a także do prowadzenia badań. Mogą aplikować o przyjęcie na studia trzeciego stopnia (doktoranckie).

 

 

Polski

Poznaj nasz kampus