Przejdź do treści
Jednostka prowadząca kierunek
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Zdjęcie w tle
Kobieta pracuje w laboratorium.

Industrial Biotechnology

Tytuł zawodowy

magister inżynier

Stopień studiów

II

Tryb studiów

stacjonarne

Liczba semestrów

3

Język wykładowy

angielski

Nabór

Brak rekrutacji

Dyplom zawodowy
W rekrutacji na ten kierunek nie jest brany pod uwagę dyplom technika

  O kierunku

  Industrial Biotechnology jest kierunkiem prowadzonym całkowicie w języku angielskim. Program kształcenia jest realizowany w ramach Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności i łączy nauki biologiczne i techniczne w celu praktycznego wykorzystania zdolności enzymów, organizmów i komórek dla otrzymywania produktów. Zakłada zapewnienie specjalistycznej wiedzy w zakresie inżynierii biotechnologicznej. Podczas trzech semestrów studenci realizują program oparty o przedmioty z zakresu: Techniques of Biomolecules Analysis, Bioreactor Engineering oraz Advanced Bioinformatics.

  Biotechnologia przemysłowa to kierunek dla osób, które interesują się wykorzystywaniem układów biologicznych, żywych organizmów oraz enzymów do tworzenia lub modyfikowania określonych produktów czy procesów technologicznych. Interdyscyplinarny program kształcenia został dobrze oceniony przez pracodawców z sektora life-science i pozwala studentowi tego kierunku na sprecyzowanie własnych zainteresowań oraz świadome podjęcie decyzji o dalszym rozwoju zawodowym.

  Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

  Opinie absolwentów

  Moja współpraca z Polmosem rozpoczęła się na drugim stopniu studiów. Pracę magisterską realizowałem jednocześnie jako student w Zespole Technologii Spirytusu i Drożdży oraz jako pracownik w Polmosie Żyrardów. Praca w tej firmie daje mi bardzo dużo doświadczenia, zarówno zawodowego, jak i życiowego.

  rozanski.jpg
  Mateusz Różański, specjalista ds. destylacji w firmie Polmos Żyrardów sp. z o.o.

  Kompetencje, które zyskasz

  Biotechnologia
  Biologia molekularna
  Inżynieria genetyczna
  Bioenergia
  Life-science

  O Tobie

  Wśród tematów, które podejmuje biotechnologia przemysłowa, znajdują się m.in. polimery biodegradowalne. Tworzywa tego typu znajdują wiele zastosowań, wśród których w racjonalny sposób wykorzystuje się ich zdolność do rozkładu biologicznego z udziałem mikroorganizmów i enzymów zawartych w glebie. Polimery biodegradowalne znajdują swoje zastosowania m.in. jako opakowania czy wkłady i folie do pieluszek jednorazowego użytku.

  Umiejętności sprowadzające się do projektowania i prowadzenia procesów biotechnologicznych, stają się niezwykle poszukiwane na rynku pracy w dobie postępowania zgodnie z ideą zrównoważonego biznesu. Wybierając studia drugiego stopnia na kierunku Industrial Biotechnology, nauczysz się nie tylko nadzorować rozwój takich działań, ale także zdobędziesz kompetencje w zakresie wdrażania systemów zapewniania jakości, bezpieczeństwa modyfikowanej żywności oraz zarządzania produkcją. Będziesz w pełni przygotowany w zakresie selekcji i ukierunkowanej (genetycznej) modyfikacji organizmów, a także ich optymalnej hodowli, biosyntezy (biotransformacji) oraz izolacji bioproduktów. Nauczysz się konstruowania nowoczesnych, ekologicznych bioproduktów, wytwarzania bioenergii i projektowania zrównoważonych procesów w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, energetycznym i ochronie środowiska, dzięki znajomości molekularnych mechanizmów rządzących procesami, zachodzącymi w żywych organizmach, oddziałujących na środowisko. 

  Praktyki

  Praca po studiach

  • przemysł biotechnologiczny, spożywczy, farmaceutyczny, chemiczny, kosmetyczny, energetyczny
  • placówki naukowo-badawcze o profilach powiązanych z biotechnologią
  • instytucje monitoringu i ochrony środowiska
  • laboratoria diagnostyczne i mikrobiologiczne
  • własna firma biotechnologiczna