Przejdź do treści
Jednostka prowadząca kierunek
Wydział Mechaniczny
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Zdjęcie w tle
Mężczyźni stoją przy urządzeniu w laboratorium.

Master in Mechanical Engineering

Tytuł zawodowy

magister inżynier

Stopień studiów

II

Tryb studiów

stacjonarne

Liczba semestrów

3

Język wykładowy

angielski

Nabór

Rekrutacja na semestr zimowy

Dyplom zawodowy
W rekrutacji na ten kierunek nie jest brany pod uwagę dyplom technika

  O kierunku

  Inżynieria mechaniczna to bardzo szeroka i niezwykle dynamicznie rozwijająca się dyscyplina wiedzy technicznej. Ta sfera naukowa obejmuje swoim zasięgiem projektowanie maszyn i urządzeń, technologię produkcji oraz procesy nadzoru i utrzymania ruchu maszyn i linii produkcyjnych. Studia Master in Mechanical Engineering odbywają się w Centrum Kształcenia Międzynarodowego w ramach Wydziału Mechanicznego. Program studiów realizowany jest w przeważającej większości metodą projektową. Studenci zachęcani są do wyboru problemów projektowych z różnych przedmiotów i proponowania własnych zagadnień do rozwiązania. Dzięki temu studia na Master in Mechanical Engineering pozwalają na rozwój zainteresowań studentów i zdobywanie kompetencji w wybranym przez siebie obszarze z pomocą otwartych i posiadających doświadczenie w realizacji projektów we współpracy z przemysłem wykładowców Wydziału Mechanicznego. Duża liczba projektów grupowych i indywidualne podejście do każdego studenta pozwala stworzyć warunki do pracy naukowej i rozwoju umiejętności współpracy i komunikacji w zespołach, również z udziałem studentów z zagranicy. 
  Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej

  Kompetencje, które zyskasz

  Inżynieria mechaniczna
  Praca grupowa
  Automatyka
  Programowanie i sterowanie

  O Tobie

  Enzo Ferrari stwierdził: „Nigdy nie uważałem się za inżyniera ani wynalazcę, uważam się tylko za promotora i agitatora pomysłów”. Pomysłowość oraz umiejętności zaprezentowania i „sprzedania” projektów są jednak niezwykle istotne w pracach inżynierskich różnego typu. Aby tworzyć innowacyjne rozwiązania, oprócz otwartej głowy przyda się także wiedza z informatyki, organizacji i zarządzania, języków obcych, marketingu i przedmiotów humanistycznych. Wszystkie te aspekty uwzględnia program studiów na drugiego stopnia na kierunku Master in Mechanical Engineering. Zapewni Ci on zdobycie szereg umiejętności miękkich, tj. pracy w grupie, zarządzania czasem i  zespołem, określania priorytetów oraz samokształcenia. Umiejętności te ułatwiają założenie prywatnych firm wytwórczych lub/i usługowych i pozwolą Ci przygotować się do rozwiązywania zaawansowanych problemów inżynierskich przy zastosowaniu profesjonalnego oprogramowania, a także do prowadzenia badań. 

  Jeżeli w przyszłości widzisz siebie jako członka lub lidera grupy projektującej maszyny lub złożone urządzenia i chcesz dalej rozwijać swoje kompetencje związane z szerokim obszarem inżynierii mechanicznej to są to studia dla Ciebie. Możesz być pewna/pewny, że te studia będą zupełnie innym doświadczeniem niż studia inżynierskie. Będziesz miała/miał możliwość wzięcia udziału w badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale Mechanicznym i możesz stać się częścią zespołu, który realizuje prace na światowym poziomie. Studia te z całą pewnością przygotują Cię do prac w działach badań i rozwoju lub otworzą ścieżkę kariery do doktoratu.

  Praktyki

  Praca po studiach

  • przemysł wytwarzający układy mechaniczne i mechatroniczne - elektromaszynowy, motoryzacyjny, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczy, obrabiarkowy,
  • placówki eksploatujące i serwisujące układy mechaniczne i mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane,
  • przemysłowe ośrodki badań i rozwoju,
  • możliwość założenia prywatnych firm wytwórczych lub/i usługowych.