Human-Computer Interaction

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Otrzymywany tytuł: 
magister
Czas trwania studiów: 

2 lata

Czy wiesz że?

Program studiów HCI jest unikalnym w skali kraju oraz Europy Centralnej, pierwszym magisterskim programem kształcenia z zakresu Human-Computer Interaction (HCI). Opracowany interdyscyplinarny program studiów powstał przy wydatnym wkładzie praktyków z zakresu HCI z wiodących ośrodków akademickich w Europie (m.in. Utrecht University, Vrije Universiteit, Chalmers University of Technology, Ludwig-Maximilian University) oraz specjalistów z branży pracujących dla globalnych, innowacyjnych firm (np. Google Inc. z USA).

Poznaj nasz kampus