STRONA GŁÓWNA

Biotechnology

Jednostka prowadząca kierunek: 
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Opis kierunku: 

BIOTECHNOLOGY jest programem całkowicie prowadzonym w języku angielskim, który łączy nauki biologiczne i techniczne w celu praktycznego wykorzystania zdolności enzymów, organizmów i komórek dla otrzymywania produktów.

Tutaj jest okazja, żeby poznać jej aspekty: biologiczne, techniczne oraz ekonomiczne, a wiedzę można uzupełnić długoterminowymi praktykami.

SPECJALNOŚCI:

 • Fermentation Technology and Technical Microbiology
 • Molecular Biotechnology and Technical Biochemistry

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

 • Biochemistry (Biochemia),
 • Microbiology (Mikrobiologia),
 • Genetics (Genetyka),
 • Molecular Biology (Biologia molekularna),
 • Genetic Engineering (Inżynieria genetyczna)
 • Bioinformatics (Bioinformatyka),
 • Industrial Engineering (Inżynieria przemysłowa),
 • Biochemical Engineering (Inżynieria biochemiczna),
 • Biotechnological Equipment (Aparatura biotechnologiczna),
 • Industrial Fermentation Technology (Technologia fermentacji przemysłowej),
 • Management of Innovations in Biotechnology (Zarządzanie innowacjami w biotechnologii),
 • Basics of Marketing (Podstawy marketingu),

Każdy student Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” na uczelni zagranicznej. Obecnie Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) podpisało umowy z ponad 100 uczelniami z całej Unii Europejskiej. Studenci programu BIOTECHNOLOGY najczęściej wybierają:

 • Universidad Autonoma de Barcelona - Hiszpania,
 • DTU - Dania, 
 • Universidade Católica Portuguesa - Portugalia,
 • Turku University of Applied Sciences - Finlandia,
 • Université Pierre Marie Curie - Francja.
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

 3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Studia przygotowują absolwenta teoretycznie i praktycznie do projektowania i  prowadzenia procesów biotechnologicznych. Jako biotechnolog, może on pracować w takich zakładach i jednostkach gospodarczych, jak: browary, gorzelnie, winiarnie, zakłady przemysłu mleczarskiego, spirytusowego, farmaceutycznego, laboratoria mikrobiologiczne przemysłu spożywczego, wytwórnie enzymów, kwasów organicznych, mikrobiologicznych polisacharydów, oczyszczalnie ścieków, stacje sanitarno–epidemiologiczne, instytucje i zakłady przetwórstwa rolno–spożywczego, itp.

Absolwenci mogą wdrażać systemy zapewniania jakości, bezpieczeństwa modyfikowanej żywności oraz zarządzania produkcją.  Z powodzeniem poprowadzą własną firmę produkcyjną.

Absolwenci programu BIOTECHNOLOGY pracują w placówkach badawczych w kraju i za granicą (np.: w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Holandii), ponieważ są dobrze przygotowani m.in. w zakresie selekcji i ukierunkowanej (genetycznej) modyfikacji organizmów a także ich optymalnej hodowli, biosyntezy (biotransformacji) oraz izolacji bioproduktów.

Polski

Poznaj nasz kampus