STRONA GŁÓWNA

Harmonogram rekrutacji na studia doktoranckie

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyjęć i harmonogramów rekrutacji na studia trzeciego stopnia ogłaszane są przez jednostki prowadzące studia doktoranckie.

 

Wydział Mechaniczny

I etap rekrutacji

Termin dostarczenia dokumentów przez kandydatów: od 4.09.2017 r. do 12.09.2017 r.

Termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: 14.09.2017 r.

Termin ogłoszenia wyników: 15.09.2017 r.

Kandydaci na studia w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” składają dokumenty tylko w I etapie rekrutacji zgodnie z wytycznymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Etap II jest przewidziany wyłącznie przy naborze w tych dyscyplinach, na które nie zostaną wypełnione limity przyjęć w I etapie rekrutacji.

II etap rekrutacji

Termin dostarczenia dokumentów przez kandydatów: od 18.09.2017 r. do 22.09.2017 r.

Termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: 26.09.2017 r.

Termin ogłoszenia wyników: do 29.09.2017 r.

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Termin dostarczenia dokumentów przez kandydatów:  od 4.09.2017 r. do 14.09.2017 r.

Termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: 15.09.2017 r.

Termin ogłoszenia wyników:  22.09.2017 r.

Wydział Chemiczny

Termin dostarczenia dokumentów przez kandydatów:  od 5.09.2017 r. do 15.09.2017 r.

Terminy przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: 18-19.09.2017 r.

Termin ogłoszenia wyników:  20.09.2017 r.

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Termin dostarczenia dokumentów przez kandydatów:  od 11.09.2017 r. do 18.09.2017 r. do godziny 14.00

Termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: 19.09.2017 r. godzina 10:00

Termin ogłoszenia wyników:  22.09.2017 r. godzina 14:00

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Termin dostarczenia dokumentów przez kandydatów:  od 4.09.2017 r. (od godziny 9:00) do 15.09.2017 r. (do godziny 15:00)

Termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: 22.09.2017 r.

Termin ogłoszenia wyników:  25.09.2017 r.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Termin dostarczenia dokumentów przez kandydatów:  od 4.09.2017 r. do 15.09.2017 r. (do godziny 15:00).

Termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: 19.09.2017 r.

Termin ogłoszenia wyników:  27.09.2017 r.

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Termin dostarczenia dokumentów przez kandydatów:  od 11.09.2017 r.  do 13.09.2017 r.

Termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: 15.09.2017 r.

Termin ogłoszenia wyników:  15.09.2017 r.

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Termin dostarczenia dokumentów przez kandydatów:  od 4.09.2017 r.  do 25.09.2017 r.

Termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: 27.09.2017 r.

Termin ogłoszenia wyników:  29.09.2017 r.

 

 

 

Poznaj nasz kampus