STRONA GŁÓWNA

Information Technology in Environmental Protection

Organizational unit running the field of study: 
Faculty of Chemistry
Cycle of study: 
First-cycle
Mode of study: 
Full-time (degree programme)
Language of instruction: 
Polish
Degree awarded: 
inżynier
Czy wiesz że?

Po ukończeniu studiów każdy absolwent będzie posiadał uprawnienia do wykonywania raportów i prognoz oceny oddziaływania na środowisko

We are here