STRONA GŁÓWNA

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia dualne

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studia dualne na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji to innowacyjna metoda równoległego kształcenia praktycznego, zakładająca realizację zajęć dydaktycznych w uczelni w trybie niestacjonarnym i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, z uwzględnieniem wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie. Zajęcia praktyczne obejmują 864 godzin płatnego stażu w przedsiębiorstwach w każdym roku akademickim oraz realizowanie przedmiotów praktycznych prowadzonych przez praktyków biznesowych. W trakcie studiów zaplanowano bezpłatne zagraniczne wizyty studyjne oraz letnie szkoły, w ramach których istnieje możliwość odbywania bezpłatnych kursów, kończących się egzaminami certyfikującymi. Ponadto studenci uzyskają możliwość uczestnictwa w dodatkowym kursie języka angielskiego, kończącym się egzaminem certyfikującym TELC (The European Language Certificates).

W trakcie studiów, w każdym roku, studenci uczęszczają na zajęcia w PŁ, które realizowane są w weekendy. Umożliwia to odbywanie płatnych staży oraz realizację przedmiotów praktycznych w przedsiębiorstwach, które odbywać się będą w wybrane dni tygodnia. Po ukończeniu studiów dualnych absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na dowolnym kierunku.

Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania produkcją, jak i praktyczne umiejętności dokonywania analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego. Uczą się dokonywania analizy zasobów wewnętrznych oraz planowania rozwoju i działań przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania, realizacji i kontroli procesów produkcyjnych i zarządzania kosztami. Program kształcenia zapewnia przygotowanie inżynierskie w zakresie mechaniki, wytrzymałości materiałów, metod i technik wytwarzania, nowoczesnych rozwiązań technicznych dla systemów produkcyjnych, transferu technologii i innowacji oraz umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi.

Specjalności: 
  • inżynieria procesów produkcyjnych
  • inżynieria jakości
  • inżynieria logistyki
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

4 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji studia dualne posiada zarówno praktyczne kształcenie, jak i zdobyte w trakcie studiów doświadczenie zawodowe  oraz certyfikaty, co pozwala skutecznie budować karierę w zakresie inżynierii procesów produkcyjnych, jakości oraz logistyki. Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji są przygotowani do kierowania zespołami w systemach produkcyjnych, organizowania procesów produkcyjnych i pomocniczych w przedsiębiorstwach przemysłowych, pracy w centrach logistycznych, a także w innych sferach gospodarki. Posiadają także kompetencje do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji i usług.

Polski

Poznaj nasz kampus