STRONA GŁÓWNA

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Organizacji i Zarządzania
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Otrzymywany tytuł: 
magister
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 2 lata

Studia niestacjonarne: 2 lata

Poznaj nasz kampus