STRONA GŁÓWNA

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studia  na poziomie magisterskim, które łączą wiedzę z obszaru nauk technicznych oraz nauk o zarządzaniu i pozwalają kształcić specjalistów zajmujących się przygotowaniem oraz zarządzaniem procesami produkcyjnymi, jakością oraz logistyką.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu:

 • organizacji systemów produkcyjnych,
 • systemów wspomagania decyzji,
 • symulacji i prognozowania,
 • zintegrowanych systemów zarządzania,
 • diagnozy ergonomicznej,
 • systemów zarządzania jakością,
 • systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy,
 • zarządzania strategicznego,
 • marketingu przemysłowego,
 • etyki w biznesie.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Specjalności: 
 • zarządzanie produkcją
 • zarządzanie logistyką
 • zarządzanie jakością
 • ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Otrzymywany tytuł: 
magister
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 2 lata

Studia niestacjonarne: 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci przygotowani są do  podjęcia pracy w pionach produkcyjnych, w działach technologicznych i jakości, w logistyce i zaopatrzeniu. Posiadają kompetencje niezbędne do udziału w realizacji oraz wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych. Ponadto są przygotowani do kierowania zespołami pracowniczymi. Z powodzeniem poprowadzą własną firmę produkcyjną czy też produkcyjno-handlową.

Polski

Poznaj nasz kampus