STRONA GŁÓWNA

Wyniki postępowania kwalifikcyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia dla kandydatów z obywatelstwem polskim - etap I

 Kierunki studiów  Wydział
realizujący
kształcenie
na kierunku
Wyniki
Advanced Biobased and Bioinspired Materials WCH/CKM* stacjonarne  
aktuariat i analiza finansowa WFTIMS stacjonarne  
analityka chemiczna WCH stacjonarne  
architektura WBAIŚ stacjonarne  
architektura (język angielski) WBAIŚ stacjonarne  
automatyka i robotyka WM stacjonarne  
automatyka i sterowanie robotów WEEIA stacjonarne niestacjonarne
biogospodarka WBINOŻ stacjonarne  
Biomedical Engineering and Technologies WEEIA/CKM* stacjonarne  
biotechnologia WBINOŻ stacjonarne  
budownictwo WBAIŚ stacjonarne  
Business and Technology WOIZ/CKM* stacjonarne  
Business Studies WOIZ/CKM* stacjonarne  
chemia WCH stacjonarne  
chemia budowlana WCH stacjonarne  
Computer Science WEEIA/CKM* stacjonarne  
Electronic and Telecommunication Engineering WEEIA/CKM* stacjonarne  
elektronika i telekomunikacja WEEIA stacjonarne  
elektrotechnika WEEIA stacjonarne niestacjonarne
energetyka WM stacjonarne  
fizyka techniczna WFTIMS stacjonarne  
Gestion et Technologie WOIZ/CKM* stacjonarne  
Industrial Biotechnology WBNOŻ/CKM* stacjonarne  
Information Technology WFTIMS/CKM* stacjonarne  
informatyka WEEIA stacjonarne niestacjonarne
informatyka stosowana WFTIMS stacjonarne  
informatyka w ochronie środowiska WCH stacjonarne  
inżynieria bezpieczeństwa pracy WIPOŚ*/WEEIA
/WTMIWT/WOIZ
stacjonarne niestacjonarne
inżynieria biomedyczna WEEIA stacjonarne  
inżynieria chemiczna i biochemiczna WIPOŚ stacjonarne  
inżynieria materiałowa WM stacjonarne  
inżynieria ochrony środowiska WIPOŚ stacjonarne  
inżynieria środowiska w budownictwie WBAIŚ stacjonarne  
inżynieria wzornictwa przemysłowego WTMIWT stacjonarne  
logistyka WOIZ stacjonarne  
matematyka stosowana WFTIMS stacjonarne  
Mathematical Methods in Data Analysis  WFTIMS/CKM* stacjonarne  
Mechanical Engineering WM/CKM* stacjonarne  
mechanika i budowa maszyn WM stacjonarne niestacjonarne
mechatronika WEEIA stacjonarne  
menedżer żywności i żywienia WBINOŻ stacjonarne  
Modelling and Data Science WFTIMS/CKM* stacjonarne  
nanotechnologia WCH stacjonarne  
papiernictwo i poligrafia WOIZ/CPP stacjonarne niestacjonarne
planowanie przestrzenne WBAIŚ stacjonarne  
systemy sterowania inteligentnymi budynkami WEEIA stacjonarne  
technologia chemiczna WCH stacjonarne  
technologia żywności i żywienie człowieka WBINOŻ stacjonarne  
transport WM stacjonarne  
włókiennictwo i przemysł mody WTMIWT stacjonarne  
włókiennictwo i przemysł mody (język angielski) WTMIWT stacjonarne  
wzornictwo WTMIWT stacjonarne  
zarządzanie WOIZ stacjonarne  
zarządzanie i inżynieria produkcji WOIZ stacjonarne niestacjonarne

 

*     jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów

 

    

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego   

CPP - Centrum Papiernictwa i Poligrafii   

WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska    

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności    

WCH - Wydział Chemiczny   

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska   

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologi Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów    

WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania 

     

Uwaga:

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.    

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.   

 

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia dla kandydatów z obywatelstwem polskim - etap II

 Kierunki studiów  Wydział
realizujący
kształcenie
na kierunku
Wyniki
Advanced Biobased and Bioinspired Materials WCH/CKM* stacjonarne  
analityka chemiczna WCH stacjonarne  
biogospodarka WBINOŻ stacjonarne  
biotechnologia WBINOŻ stacjonarne  
chemia WCH stacjonarne  
chemia budowlana WCH stacjonarne  
energetyka WM stacjonarne  
fizyka techniczna WFTIMS stacjonarne  
Gestion et Technologie WOIZ/CKM* stacjonarne  
informatyka w ochronie środowiska WCH stacjonarne  
inżynieria bezpieczeństwa pracy WIPOŚ*/WEEIA
/WTMIWT/WOIZ
stacjonarne niestacjonarne
inżynieria chemiczna i biochemiczna WIPOŚ stacjonarne  
inżynieria materiałowa WM stacjonarne  
inżynieria ochrony środowiska WIPOŚ stacjonarne  
inżynieria środowiska w budownictwie WBAIŚ stacjonarne  
inżynieria wzornictwa przemysłowego WTMIWT stacjonarne  
mechanika i budowa maszyn WM stacjonarne niestacjonarne
menedżer żywności i żywienia WBINOŻ stacjonarne  
nanotechnologia WCH stacjonarne  
papiernictwo i poligrafia WOIZ/CPP stacjonarne niestacjonarne
technologia żywności i żywienie człowieka WBINOŻ stacjonarne  
włókiennictwo i przemysł mody WTMIWT stacjonarne  
włókiennictwo i przemysł mody (język angielski) WTMIWT stacjonarne  
wzornictwo WTMIWT stacjonarne  

 

*     jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów

 

    

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego   

CPP - Centrum Papiernictwa i Poligrafii   

WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska    

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności    

WCH - Wydział Chemiczny   

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska   

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologi Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów    

WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania 

     

Uwaga:

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.    

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.   

 

Poznaj nasz kampus