Wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego - II tura rekrutacji

Listy kandydatów przyjętych na studia z list rezerwowych i zakończenie II tury rekrutacji - 25.09.2023 r.

Listy kandydatów przyjętych na studia z list rezerwowych i zakończenie II tury rekrutacji - 25.09.2023 r.

 Kierunki studiów  Wydział
realizujący
kształcenie
na kierunku
Poziom studiów Poziom studiów
stacjonarne niestacjonarne
Advanced Biobased and Bioinspired Materials WCH/CKM* pobierz pdf  
aktuariat i analiza finansowa WFTIMS pobierz pdf  
analityka chemiczna WCH pobierz pdf  
architektura WBAIŚ pobierz pdf  
architektura (język angielski) WBAIŚ pobierz pdf  
automatyka i robotyka WM pobierz pdf  
automatyka i sterowanie robotów WEEIA pobierz pdf pobierz pdf
Biomedical Engineering and Technologies WEEIA/CKM* pobierz pdf  
biotechnologia WBINOŻ pobierz pdf  
budownictwo WBAIŚ pobierz pdf  
Business, Society and Technology
- ścieżka językowa angielsko-francuska
WM/CKM* pobierz pdf  
Business, Society and Technology
- ścieżka językowa angielska
WM/CKM* pobierz pdf  
Business Studies OIZ/CKM pobierz pdf  
chemia WCH pobierz pdf  
chemia budowlana WCH pobierz pdf  
Computer Science WEEIA/CKM* pobierz pdf  
ekotechnologie i bioprocesy WBINOŻ pobierz pdf  
Electronic and Telecommunication Engineering WEEIA/CKM* pobierz pdf  
elektronika i telekomunikacja WEEIA pobierz pdf  
elektrotechnika WEEIA pobierz pdf pobierz pdf
energetyka WM pobierz pdf  
fizyka techniczna WFTIMS pobierz pdf  
Industrial Biotechnology WBNOŻ/CKM* pobierz pdf  
Information Technology WFTIMS/CKM* pobierz pdf  
informatyka WEEIA pobierz pdf pobierz pdf
informatyka stosowana WFTIMS pobierz pdf  
informatyka w ochronie środowiska WCH pobierz pdf  
inżynieria bezpieczeństwa pracy WIPOŚ*/WEEIA
/WTMIWT/WOIZ
pobierz pdf pobierz pdf
inżynieria biomedyczna WEEIA pobierz pdf  
inżynieria chemiczna i biochemiczna WIPOŚ pobierz pdf  
inżynieria materiałowa WM pobierz pdf  
inżynieria ochrony środowiska WIPOŚ pobierz pdf  
inżynieria środowiska w budownictwie WBAIŚ pobierz pdf  
inżynieria wzornictwa przemysłowego WTMIWT pobierz pdf  
logistyka WOIZ pobierz pdf  
marketing w przemyśle WOIZ pobierz pdf  
matematyka stosowana WFTIMS pobierz pdf  
Mathematical Methods in Data Analysis  WFTIMS/CKM* pobierz pdf  
Mechanical Engineering WM/CKM* pobierz pdf  
mechanika i budowa maszyn WM pobierz pdf pobierz pdf
mechatronika WEEIA pobierz pdf  
menedżer żywności i żywienia WBINOŻ pobierz pdf  
Modelling and Data Science WFTIMS/CKM* pobierz pdf  
nanotechnologia WCH pobierz pdf  
papiernictwo i poligrafia WOIZ/CPP pobierz pdf pobierz pdf
planowanie przestrzenne WBAIŚ pobierz pdf  
systemy sterowania inteligentnymi budynkami WEEIA pobierz pdf  
technologia chemiczna WCH pobierz pdf  
technologia żywności i żywienie człowieka WBINOŻ pobierz pdf  
transport WM pobierz pdf  
włókiennictwo i przemysł mody WTMIWT pobierz pdf  
wzornictwo WTMIWT pobierz pdf  
zarządzanie WOIZ pobierz pdf  
zarządzanie i inżynieria produkcji WOIZ pobierz pdf pobierz pdf

 

*     jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów

 

 

 
    

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego   

CPP - Centrum Papiernictwa i Poligrafii   

WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska    

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności    

WCH - Wydział Chemiczny   

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska   

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologi Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów    

WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania 

     

Uwaga:

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.    

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.   

Listy kandydatów przyjętych, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych - 21.09.2023 r.

Listy kandydatów przyjętych, listy kandydatów zakwalifikowanych, listy rezerwowe - z dn. 21.09.2023 r.

 Kierunki studiów  Wydział
realizujący
kształcenie
na kierunku
Poziom studiów Poziom studiów
stacjonarne niestacjonarne
Advanced Biobased and Bioinspired Materials WCH/CKM* pobierz pdf  
aktuariat i analiza finansowa WFTIMS pobierz pdf  
analityka chemiczna WCH pobierz pdf  
architektura WBAIŚ pobierz pdf  
architektura (język angielski) WBAIŚ pobierz pdf  
automatyka i robotyka WM pobierz pdf  
automatyka i sterowanie robotów WEEIA pobierz pdf pobierz pdf
Biomedical Engineering and Technologies WEEIA/CKM* pobierz pdf  
biotechnologia WBINOŻ pobierz pdf  
budownictwo WBAIŚ pobierz pdf  
Business, Society and Technology
- ścieżka językowa angielsko-francuska
WM/CKM* pobierz pdf  
Business, Society and Technology
- ścieżka językowa angielska
WM/CKM* pobierz pdf  
Business Studies OIZ/CKM pobierz pdf  
chemia WCH pobierz pdf  
chemia budowlana WCH pobierz pdf  
Computer Science WEEIA/CKM* pobierz pdf  
ekotechnologie i bioprocesy WBINOŻ pobierz pdf  
Electronic and Telecommunication Engineering WEEIA/CKM* pobierz pdf  
elektronika i telekomunikacja WEEIA pobierz pdf  
elektrotechnika WEEIA pobierz pdf pobierz pdf
energetyka WM pobierz pdf  
fizyka techniczna WFTIMS pobierz pdf  
Industrial Biotechnology WBNOŻ/CKM* pobierz pdf  
Information Technology WFTIMS/CKM* pobierz pdf  
informatyka WEEIA pobierz pdf pobierz pdf
informatyka stosowana WFTIMS pobierz pdf  
informatyka w ochronie środowiska WCH pobierz pdf  
inżynieria bezpieczeństwa pracy WIPOŚ*/WEEIA
/WTMIWT/WOIZ
pobierz pdf pobierz pdf
inżynieria biomedyczna WEEIA pobierz pdf  
inżynieria chemiczna i biochemiczna WIPOŚ pobierz pdf  
inżynieria materiałowa WM pobierz pdf  
inżynieria ochrony środowiska WIPOŚ pobierz pdf  
inżynieria środowiska w budownictwie WBAIŚ pobierz pdf  
inżynieria wzornictwa przemysłowego WTMIWT pobierz pdf  
logistyka WOIZ pobierz pdf  
marketing w przemyśle WOIZ pobierz pdf  
matematyka stosowana WFTIMS pobierz pdf  
Mathematical Methods in Data Analysis  WFTIMS/CKM* pobierz pdf  
Mechanical Engineering WM/CKM* pobierz pdf  
mechanika i budowa maszyn WM pobierz pdf pobierz pdf
mechatronika WEEIA pobierz pdf  
menedżer żywności i żywienia WBINOŻ pobierz pdf  
Modelling and Data Science WFTIMS/CKM* pobierz pdf  
nanotechnologia WCH pobierz pdf  
papiernictwo i poligrafia WOIZ/CPP pobierz pdf pobierz pdf
planowanie przestrzenne WBAIŚ pobierz pdf  
systemy sterowania inteligentnymi budynkami WEEIA pobierz pdf  
technologia chemiczna WCH pobierz pdf  
technologia żywności i żywienie człowieka WBINOŻ pobierz pdf  
transport WM pobierz pdf  
włókiennictwo i przemysł mody WTMIWT pobierz pdf  
wzornictwo WTMIWT pobierz pdf  
zarządzanie WOIZ pobierz pdf  
zarządzanie i inżynieria produkcji WOIZ pobierz pdf pobierz pdf

 

*     jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów

 

 

 
    

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego   

CPP - Centrum Papiernictwa i Poligrafii   

WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska    

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności    

WCH - Wydział Chemiczny   

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska   

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologi Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów    

WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania 

     

Uwaga:

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.    

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.   

Listy kandydatów przyjętych, listy kandydatów zakwalifikowanych, listy rezerwowe - 19.09.2023 r.

Listy kandydatów przyjętych, listy kandydatów zakwalifikowanych, listy rezerwowe - z dn. 19.09.2023 r.

 Kierunki studiów  Wydział
realizujący
kształcenie
na kierunku
Poziom studiów Poziom studiów
stacjonarne niestacjonarne
Advanced Biobased and Bioinspired Materials WCH/CKM* pobierz pdf  
aktuariat i analiza finansowa WFTIMS pobierz pdf  
analityka chemiczna WCH pobierz pdf  
architektura WBAIŚ pobierz pdf  
architektura (język angielski) WBAIŚ pobierz pdf  
automatyka i robotyka WM pobierz pdf  
automatyka i sterowanie robotów WEEIA pobierz pdf pobierz pdf
Biomedical Engineering and Technologies WEEIA/CKM* pobierz pdf  
biotechnologia WBINOŻ pobierz pdf  
budownictwo WBAIŚ pobierz pdf  
Business, Society and Technology
- ścieżka językowa angielsko-francuska
WM/CKM* pobierz pdf  
Business, Society and Technology
- ścieżka językowa angielska
WM/CKM* pobierz pdf  
Business Studies OIZ/CKM pobierz pdf  
chemia WCH pobierz pdf  
chemia budowlana WCH pobierz pdf  
Computer Science WEEIA/CKM* pobierz pdf  
ekotechnologie i bioprocesy WBINOŻ pobierz pdf  
Electronic and Telecommunication Engineering WEEIA/CKM* pobierz pdf  
elektronika i telekomunikacja WEEIA pobierz pdf  
elektrotechnika WEEIA pobierz pdf pobierz pdf
energetyka WM pobierz pdf  
fizyka techniczna WFTIMS pobierz pdf  
Industrial Biotechnology WBNOŻ/CKM* pobierz pdf  
Information Technology WFTIMS/CKM* pobierz pdf  
informatyka WEEIA pobierz pdf pobierz pdf
informatyka stosowana WFTIMS pobierz pdf  
informatyka w ochronie środowiska WCH pobierz pdf  
inżynieria bezpieczeństwa pracy WIPOŚ*/WEEIA
/WTMIWT/WOIZ
pobierz pdf pobierz pdf
inżynieria biomedyczna WEEIA pobierz pdf  
inżynieria chemiczna i biochemiczna WIPOŚ pobierz pdf  
inżynieria materiałowa WM pobierz pdf  
inżynieria ochrony środowiska WIPOŚ pobierz pdf  
inżynieria środowiska w budownictwie WBAIŚ pobierz pdf  
inżynieria wzornictwa przemysłowego WTMIWT pobierz pdf  
logistyka WOIZ pobierz pdf  
marketing w przemyśle WOIZ pobierz pdf  
matematyka stosowana WFTIMS pobierz pdf  
Mathematical Methods in Data Analysis  WFTIMS/CKM* pobierz pdf  
Mechanical Engineering WM/CKM* pobierz pdf  
mechanika i budowa maszyn WM pobierz pdf pobierz pdf
mechatronika WEEIA pobierz pdf  
menedżer żywności i żywienia WBINOŻ pobierz pdf  
Modelling and Data Science WFTIMS/CKM* pobierz pdf  
nanotechnologia WCH pobierz pdf  
papiernictwo i poligrafia WOIZ/CPP pobierz pdf pobierz pdf
planowanie przestrzenne WBAIŚ pobierz pdf  
systemy sterowania inteligentnymi budynkami WEEIA pobierz pdf  
technologia chemiczna WCH pobierz pdf  
technologia żywności i żywienie człowieka WBINOŻ pobierz pdf  
transport WM pobierz pdf  
włókiennictwo i przemysł mody WTMIWT pobierz pdf  
wzornictwo WTMIWT pobierz pdf  
zarządzanie WOIZ pobierz pdf  
zarządzanie i inżynieria produkcji WOIZ pobierz pdf pobierz pdf

 

*     jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów

 

 

 
    

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego   

CPP - Centrum Papiernictwa i Poligrafii   

WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska    

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności    

WCH - Wydział Chemiczny   

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska   

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologi Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów    

WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania 

     

Uwaga:

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.    

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.   

Listy kandydatów przyjętych, listy kandydatów zakwalifikowanych, listy rezerwowe - 14.09.2023 r.

Listy kandydatów przyjętych, listy kandydatów zakwalifikowanych, listy rezerwowe - II tura rekrutacji z dn. 14.09.2023 r.

 Kierunki studiów  Wydział
realizujący
kształcenie
na kierunku
Poziom studiów Poziom studiów
stacjonarne niestacjonarne
Advanced Biobased and Bioinspired Materials WCH/CKM* pobierz pdf  
aktuariat i analiza finansowa WFTIMS pobierz pdf  
analityka chemiczna WCH pobierz pdf  
architektura WBAIŚ pobierz pdf  
architektura (język angielski) WBAIŚ pobierz pdf  
automatyka i robotyka WM pobierz pdf  
automatyka i sterowanie robotów WEEIA pobierz pdf pobierz pdf
Biomedical Engineering and Technologies WEEIA/CKM* pobierz pdf  
biotechnologia WBINOŻ pobierz pdf  
budownictwo WBAIŚ pobierz pdf  
Business, Society and Technology
- ścieżka językowa angielsko-francuska
WM/CKM* pobierz pdf  
Business, Society and Technology
- ścieżka językowa angielska
WM/CKM* pobierz pdf  
Business Studies OIZ/CKM pobierz pdf  
chemia WCH pobierz pdf  
chemia budowlana WCH pobierz pdf  
Computer Science WEEIA/CKM* pobierz pdf  
ekotechnologie i bioprocesy WBINOŻ pobierz pdf  
Electronic and Telecommunication Engineering WEEIA/CKM* pobierz pdf  
elektronika i telekomunikacja WEEIA pobierz pdf  
elektrotechnika WEEIA pobierz pdf pobierz pdf
energetyka WM pobierz pdf  
fizyka techniczna WFTIMS pobierz pdf  
Industrial Biotechnology WBNOŻ/CKM* pobierz pdf  
Information Technology WFTIMS/CKM* pobierz pdf  
informatyka WEEIA pobierz pdf pobierz pdf
informatyka stosowana WFTIMS pobierz pdf  
informatyka w ochronie środowiska WCH pobierz pdf  
inżynieria bezpieczeństwa pracy WIPOŚ*/WEEIA
/WTMIWT/WOIZ
pobierz pdf pobierz pdf
inżynieria biomedyczna WEEIA pobierz pdf  
inżynieria chemiczna i biochemiczna WIPOŚ pobierz pdf  
inżynieria materiałowa WM pobierz pdf  
inżynieria ochrony środowiska WIPOŚ pobierz pdf  
inżynieria środowiska w budownictwie WBAIŚ pobierz pdf  
inżynieria wzornictwa przemysłowego WTMIWT pobierz pdf  
logistyka WOIZ pobierz pdf  
marketing w przemyśle WOIZ pobierz pdf  
matematyka stosowana WFTIMS pobierz pdf  
Mathematical Methods in Data Analysis  WFTIMS/CKM* pobierz pdf  
Mechanical Engineering WM/CKM* pobierz pdf  
mechanika i budowa maszyn WM pobierz pdf pobierz pdf
mechatronika WEEIA pobierz pdf  
menedżer żywności i żywienia WBINOŻ pobierz pdf  
Modelling and Data Science WFTIMS/CKM* pobierz pdf  
nanotechnologia WCH pobierz pdf  
papiernictwo i poligrafia WOIZ/CPP pobierz pdf pobierz pdf
planowanie przestrzenne WBAIŚ pobierz pdf  
systemy sterowania inteligentnymi budynkami WEEIA pobierz pdf  
technologia chemiczna WCH pobierz pdf  
technologia żywności i żywienie człowieka WBINOŻ pobierz pdf  
transport WM pobierz pdf  
włókiennictwo i przemysł mody WTMIWT pobierz pdf  
wzornictwo WTMIWT pobierz pdf  
zarządzanie WOIZ pobierz pdf  
zarządzanie i inżynieria produkcji WOIZ pobierz pdf pobierz pdf

 

*     jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów

 

 

 
    

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego   

CPP - Centrum Papiernictwa i Poligrafii   

WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska    

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności    

WCH - Wydział Chemiczny   

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska   

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologi Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów    

WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania 

     

Uwaga:

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.    

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.   

 

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego - sprawdziany uzdolnień plastycznych

Wyniki sprawdzianów uzdolnień plastycznych - I tura
Results from exam of artistic skills

Wyniki sprawdzianów uzdolnień plastycznych - II tura
Results from exam of artistic skills

 

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego - I tura rekrutacji

Listy kandydatów przyjętych - I tura rekrutacji z dn. 28.07.2023r.

Listy kandydatów przyjętych - I tura rekrutacji z dn. 28.07.2023r.

 Kierunki studiów  Wydział
realizujący
kształcenie
na kierunku
Poziom studiów Poziom studiów
stacjonarne niestacjonarne
Advanced Biobased and Bioinspired Materials WCH/CKM* pobierz pdf  
aktuariat i analiza finansowa WFTIMS pobierz pdf  
analityka chemiczna WCH pobierz pdf  
architektura WBAIŚ pobierz pdf  
architektura (język angielski) WBAIŚ pobierz pdf  
automatyka i robotyka WM pobierz pdf  
automatyka i sterowanie robotów WEEIA pobierz pdf pobierz pdf
Biomedical Engineering and Technologies WEEIA/CKM* pobierz pdf  
biotechnologia WBINOŻ pobierz pdf  
budownictwo WBAIŚ pobierz pdf  
Business, Society and Technology
- ścieżka językowa angielsko-francuska
WM/CKM* pobierz pdf  
Business, Society and Technology
- ścieżka językowa angielska
WM/CKM* pobierz pdf  
Business Studies OIZ/CKM pobierz pdf  
chemia WCH pobierz pdf  
chemia budowlana WCH pobierz pdf  
Computer Science WEEIA/CKM* pobierz pdf  
ekotechnologie i bioprocesy WBINOŻ pobierz pdf  
Electronic and Telecommunication Engineering WEEIA/CKM* pobierz pdf  
elektronika i telekomunikacja WEEIA pobierz pdf  
elektrotechnika WEEIA pobierz pdf pobierz pdf
energetyka WM pobierz pdf  
fizyka techniczna WFTIMS pobierz pdf  
Industrial Biotechnology WBNOŻ/CKM* pobierz pdf  
Information Technology WFTIMS/CKM* pobierz pdf  
informatyka WEEIA pobierz pdf pobierz pdf
informatyka stosowana WFTIMS pobierz pdf  
informatyka w ochronie środowiska WCH pobierz pdf  
inżynieria bezpieczeństwa pracy WIPOŚ*/WEEIA
/WTMIWT/WOIZ
pobierz pdf pobierz pdf
inżynieria biomedyczna WEEIA pobierz pdf  
inżynieria chemiczna i biochemiczna WIPOŚ pobierz pdf  
inżynieria materiałowa WM pobierz pdf  
inżynieria ochrony środowiska WIPOŚ pobierz pdf  
inżynieria środowiska w budownictwie WBAIŚ pobierz pdf  
inżynieria wzornictwa przemysłowego WTMIWT pobierz pdf  
logistyka WOIZ pobierz pdf  
marketing w przemyśle WOIZ pobierz pdf  
matematyka stosowana WFTIMS pobierz pdf  
Mathematical Methods in Data Analysis  WFTIMS/CKM* pobierz pdf  
Mechanical Engineering WM/CKM* pobierz pdf  
mechanika i budowa maszyn WM pobierz pdf pobierz pdf
mechatronika WEEIA pobierz pdf  
menedżer żywności i żywienia WBINOŻ pobierz pdf  
Modelling and Data Science WFTIMS/CKM* pobierz pdf  
nanotechnologia WCH pobierz pdf  
papiernictwo i poligrafia WOIZ/CPP pobierz pdf pobierz pdf
planowanie przestrzenne WBAIŚ pobierz pdf  
systemy sterowania inteligentnymi budynkami WEEIA pobierz pdf  
technologia chemiczna WCH pobierz pdf  
technologia żywności i żywienie człowieka WBINOŻ pobierz pdf  
transport WM pobierz pdf  
włókiennictwo i przemysł mody WTMIWT pobierz pdf kierunek nieuruchomiony**
włókiennictwo i przemysł mody (język angielski) WTMIWT kierunek nieuruchomiony**  
wzornictwo WTMIWT pobierz pdf  
zarządzanie WOIZ pobierz pdf  
zarządzanie i inżynieria produkcji WOIZ pobierz pdf pobierz pdf

 

*     jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów
** kandydatów przyjętych na nieuruchomiony kierunek zapraszamy do kontaktu z Działem Rekrutacji tel. 42 6312092
 
    

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego   

CPP - Centrum Papiernictwa i Poligrafii   

WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska    

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności    

WCH - Wydział Chemiczny   

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska   

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologi Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów    

WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania 

     

Uwaga:

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.    

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.   

Listy kandydatów przyjętych, listy kandydatów zakwalifikowanych, listy rezerwowe - 26.07.2023 r.

Listy kandydatów przyjętych, listy kandydatów zakwalifikowanych, listy rezerwowe - I tura rekrutacji z dn. 26.07.2023 r.

 Kierunki studiów  Wydział
realizujący
kształcenie
na kierunku
Poziom studiów Poziom studiów
stacjonarne niestacjonarne
Advanced Biobased and Bioinspired Materials WCH/CKM* pobierz pdf  
aktuariat i analiza finansowa WFTIMS pobierz pdf  
analityka chemiczna WCH pobierz pdf  
architektura WBAIŚ pobierz pdf  
architektura (język angielski) WBAIŚ pobierz pdf  
automatyka i robotyka WM pobierz pdf  
automatyka i sterowanie robotów WEEIA pobierz pdf pobierz pdf
Biomedical Engineering and Technologies WEEIA/CKM* pobierz pdf  
biotechnologia WBINOŻ pobierz pdf  
budownictwo WBAIŚ pobierz pdf  
Business, Society and Technology **
- ścieżka językowa angielsko-francuska
WM/CKM* pobierz pdf  
Business, Society and Technology **
- ścieżka językowa angielska
WM/CKM* pobierz pdf  
Business Studies OIZ/CKM pobierz pdf  
chemia WCH pobierz pdf  
chemia budowlana WCH pobierz pdf  
Computer Science WEEIA/CKM* pobierz pdf  
ekotechnologie i bioprocesy WBINOŻ pobierz pdf  
Electronic and Telecommunication Engineering WEEIA/CKM* pobierz pdf  
elektronika i telekomunikacja WEEIA pobierz pdf  
elektrotechnika WEEIA pobierz pdf pobierz pdf
energetyka WM pobierz pdf  
fizyka techniczna WFTIMS pobierz pdf  
Industrial Biotechnology WBNOŻ/CKM* pobierz pdf  
Information Technology WFTIMS/CKM* pobierz pdf  
informatyka WEEIA pobierz pdf pobierz pdf
informatyka stosowana WFTIMS pobierz pdf  
informatyka w ochronie środowiska WCH pobierz pdf  
inżynieria bezpieczeństwa pracy WIPOŚ*/WEEIA
/WTMIWT/WOIZ
pobierz pdf pobierz pdf
inżynieria biomedyczna WEEIA pobierz pdf  
inżynieria chemiczna i biochemiczna WIPOŚ pobierz pdf  
inżynieria materiałowa WM pobierz pdf  
inżynieria ochrony środowiska WIPOŚ pobierz pdf  
inżynieria środowiska w budownictwie WBAIŚ pobierz pdf  
inżynieria wzornictwa przemysłowego WTMIWT pobierz pdf  
logistyka WOIZ pobierz pdf  
marketing w przemyśle WOIZ pobierz pdf  
matematyka stosowana WFTIMS pobierz pdf  
Mathematical Methods in Data Analysis  WFTIMS/CKM* pobierz pdf  
Mechanical Engineering WM/CKM* pobierz pdf  
mechanika i budowa maszyn WM pobierz pdf pobierz pdf
mechatronika WEEIA pobierz pdf  
menedżer żywności i żywienia WBINOŻ pobierz pdf  
Modelling and Data Science WFTIMS/CKM* pobierz pdf  
nanotechnologia WCH pobierz pdf  
papiernictwo i poligrafia WOIZ/CPP pobierz pdf pobierz pdf
planowanie przestrzenne WBAIŚ pobierz pdf  
systemy sterowania inteligentnymi budynkami WEEIA pobierz pdf  
technologia chemiczna WCH pobierz pdf  
technologia żywności i żywienie człowieka WBINOŻ pobierz pdf  
transport WM pobierz pdf  
włókiennictwo i przemysł mody WTMIWT pobierz pdf pobierz pdf
włókiennictwo i przemysł mody (język angielski) WTMIWT pobierz pdf  
wzornictwo WTMIWT pobierz pdf  
zarządzanie WOIZ pobierz pdf  
zarządzanie i inżynieria produkcji WOIZ pobierz pdf pobierz pdf

 

*     jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów

**  studia przewidziane do uruchomienia

 

 
    

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego   

CPP - Centrum Papiernictwa i Poligrafii   

WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska    

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności    

WCH - Wydział Chemiczny   

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska   

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologi Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów    

WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania 

     

Uwaga:

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.    

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.   

Listy kandydatów przyjętych, listy kandydatów zakwalifikowanych, listy rezerwowe - 21.07.2023 r.

Informujemy, że niezłożenie dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia w terminie 24-25.07.2023 r. jest równoznaczne z niewyrażeniem woli podjęcia studiów na kierunku lub kierunkach, na które zostały one zakwalifikowane (rezygnacja z kierunków, na które kandydat został zakwalifikowany z jednoczesnym przedłużeniem możliwości skorzystania z list rezerwowych dla tych kierunków, dla których kandydat został wpisany na listy rezerwowe) i skutkuje zwolnieniem miejsca dla kandydatów z list rezerwowych.

 

Listy kandydatów przyjętych na studia, listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych, listy rezerwowe  - I tura rekrutacji z dn. 21.07.2023 r.

 Kierunki studiów  Wydział
realizujący
kształcenie
na kierunku
Poziom studiów Poziom studiów
stacjonarne niestacjonarne
Advanced Biobased and Bioinspired Materials WCH/CKM* pobierz pdf  
aktuariat i analiza finansowa WFTIMS pobierz pdf  
analityka chemiczna WCH pobierz pdf  
architektura WBAIŚ pobierz pdf  
architektura (język angielski) WBAIŚ pobierz pdf  
automatyka i robotyka WM pobierz pdf  
automatyka i sterowanie robotów WEEIA pobierz pdf pobierz pdf
Biomedical Engineering and Technologies WEEIA/CKM* pobierz pdf  
biotechnologia WBINOŻ pobierz pdf  
budownictwo WBAIŚ pobierz pdf  
Business, Society and Technology **
- ścieżka językowa angielsko-francuska
WM/CKM* pobierz pdf  
Business, Society and Technology **
- ścieżka językowa angielska
WM/CKM* pobierz pdf  
Business Studies OIZ/CKM pobierz pdf  
chemia WCH pobierz pdf  
chemia budowlana WCH pobierz pdf  
Computer Science WEEIA/CKM* pobierz pdf  
ekotechnologie i bioprocesy WBINOŻ pobierz pdf  
Electronic and Telecommunication Engineering WEEIA/CKM* pobierz pdf  
elektronika i telekomunikacja WEEIA pobierz pdf  
elektrotechnika WEEIA pobierz pdf pobierz pdf
energetyka WM pobierz pdf  
fizyka techniczna WFTIMS pobierz pdf  
Industrial Biotechnology WBNOŻ/CKM* pobierz pdf  
Information Technology WFTIMS/CKM* pobierz pdf  
informatyka WEEIA pobierz pdf pobierz pdf
informatyka stosowana WFTIMS pobierz pdf  
informatyka w ochronie środowiska WCH pobierz pdf  
inżynieria bezpieczeństwa pracy WIPOŚ*/WEEIA
/WTMIWT/WOIZ
pobierz pdf pobierz pdf
inżynieria biomedyczna WEEIA pobierz pdf  
inżynieria chemiczna i biochemiczna WIPOŚ pobierz pdf  
inżynieria materiałowa WM pobierz pdf  
inżynieria ochrony środowiska WIPOŚ pobierz pdf  
inżynieria środowiska w budownictwie WBAIŚ pobierz pdf  
inżynieria wzornictwa przemysłowego WTMIWT pobierz pdf  
logistyka WOIZ pobierz pdf  
marketing w przemyśle WOIZ pobierz pdf  
matematyka stosowana WFTIMS pobierz pdf  
Mathematical Methods in Data Analysis  WFTIMS/CKM* pobierz pdf  
Mechanical Engineering WM/CKM* pobierz pdf  
mechanika i budowa maszyn WM pobierz pdf pobierz pdf
mechatronika WEEIA pobierz pdf  
menedżer żywności i żywienia WBINOŻ pobierz pdf  
Modelling and Data Science WFTIMS/CKM* pobierz pdf  
nanotechnologia WCH pobierz pdf  
papiernictwo i poligrafia WOIZ/CPP pobierz pdf pobierz pdf
planowanie przestrzenne WBAIŚ pobierz pdf  
systemy sterowania inteligentnymi budynkami WEEIA pobierz pdf  
technologia chemiczna WCH pobierz pdf  
technologia żywności i żywienie człowieka WBINOŻ pobierz pdf  
transport WM pobierz pdf  
włókiennictwo i przemysł mody WTMIWT pobierz pdf pobierz pdf
włókiennictwo i przemysł mody (język angielski) WTMIWT pobierz pdf  
wzornictwo WTMIWT pobierz pdf  
zarządzanie WOIZ pobierz pdf  
zarządzanie i inżynieria produkcji WOIZ pobierz pdf pobierz pdf

 

*     jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów

**  studia przewidziane do uruchomienia

 

 
    

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego   

CPP - Centrum Papiernictwa i Poligrafii   

WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska    

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności    

WCH - Wydział Chemiczny   

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska   

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologi Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów    

WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania 

     

Uwaga:

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.    

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.   

Listy kandydatów zakwalifikowanych, listy rezerwowe oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych na studia pierwszego stopnia z obywatelstwem polskim - I tura rekrutacji

Listy kandydatów zakwalifikowanych, listy rezerwowe oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych z obywatelstwem polskim - I tura rekrutacji

 Kierunki studiów  Wydział
realizujący
kształcenie
na kierunku
Poziom studiów Poziom studiów
stacjonarne niestacjonarne
Advanced Biobased and Bioinspired Materials WCH/CKM* pobierz pdf  
aktuariat i analiza finansowa WFTIMS pobierz pdf  
analityka chemiczna WCH pobierz pdf  
architektura WBAIŚ pobierz pdf  
architektura (język angielski) WBAIŚ pobierz pdf  
automatyka i robotyka WM pobierz pdf  
automatyka i sterowanie robotów WEEIA pobierz pdf pobierz pdf
Biomedical Engineering and Technologies WEEIA/CKM* pobierz pdf  
biotechnologia WBINOŻ pobierz pdf  
budownictwo WBAIŚ pobierz pdf  
Business, Society and Technology
- ścieżka językowa angielsko-francuska
WM/CKM* pobierz pdf  
Business, Society and Technology
- ścieżka językowa angielska
WM/CKM* pobierz pdf  
Business Studies OIZ/CKM pobierz pdf  
chemia WCH pobierz pdf  
chemia budowlana WCH pobierz pdf  
Computer Science WEEIA/CKM* pobierz pdf  
ekotechnologie i bioprocesy WBINOŻ pobierz pdf  
Electronic and Telecommunication Engineering WEEIA/CKM* pobierz pdf  
elektronika i telekomunikacja WEEIA pobierz pdf  
elektrotechnika WEEIA pobierz pdf pobierz pdf
energetyka WM pobierz pdf  
fizyka techniczna WFTIMS pobierz pdf  
Industrial Biotechnology WBNOŻ/CKM* pobierz pdf  
Information Technology WFTIMS/CKM* pobierz pdf  
informatyka WEEIA pobierz pdf pobierz pdf
informatyka stosowana WFTIMS pobierz pdf  
informatyka w ochronie środowiska WCH pobierz pdf  
inżynieria bezpieczeństwa pracy WIPOŚ*/WEEIA
/WTMIWT/WOIZ
pobierz pdf pobierz pdf
inżynieria biomedyczna WEEIA pobierz pdf  
inżynieria chemiczna i biochemiczna WIPOŚ pobierz pdf  
inżynieria materiałowa WM pobierz pdf  
inżynieria ochrony środowiska WIPOŚ pobierz pdf  
inżynieria środowiska w budownictwie WBAIŚ pobierz pdf  
inżynieria wzornictwa przemysłowego WTMIWT pobierz pdf  
logistyka WOIZ pobierz pdf  
marketing w przemyśle WOIZ pobierz pdf  
matematyka stosowana WFTIMS pobierz pdf  
Mathematical Methods in Data Analysis  WFTIMS/CKM* pobierz pdf  
Mechanical Engineering WM/CKM* pobierz pdf  
mechanika i budowa maszyn WM pobierz pdf pobierz pdf
mechatronika WEEIA pobierz pdf  
menedżer żywności i żywienia WBINOŻ pobierz pdf  
Modelling and Data Science WFTIMS/CKM* pobierz pdf  
nanotechnologia WCH pobierz pdf  
papiernictwo i poligrafia WOIZ/CPP pobierz pdf pobierz pdf
planowanie przestrzenne WBAIŚ pobierz pdf  
systemy sterowania inteligentnymi budynkami WEEIA pobierz pdf  
technologia chemiczna WCH pobierz pdf  
technologia żywności i żywienie człowieka WBINOŻ pobierz pdf  
transport WM pobierz pdf  
włókiennictwo i przemysł mody WTMIWT pobierz pdf pobierz pdf
włókiennictwo i przemysł mody (język angielski) WTMIWT pobierz pdf  
wzornictwo WTMIWT pobierz pdf  
zarządzanie WOIZ pobierz pdf  
zarządzanie i inżynieria produkcji WOIZ pobierz pdf pobierz pdf

 

*     jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów
 

 

 
    

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego   

CPP - Centrum Papiernictwa i Poligrafii   

WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska    

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności    

WCH - Wydział Chemiczny   

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska   

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologi Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów    

WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania 

     

Uwaga:

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.    

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.   

 

Poznaj nasz kampus