Limity przyjęć - rok akademicki 2023/2024

Limity przyjęć na studia dla poszczególnych kierunków i form studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 będą określone przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 30 kwietnia 2023 r. 

 

Poznaj nasz kampus