STRONA GŁÓWNA

Transport

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studia na kierunku transport zapewniają wykształcenie specjalistów w zagadnieniach inżynierii ruchu, analizy systemów transportowych oraz inżynierii środków transportowych. Na studiach drugiego stopnia na kierunku transport następuje ukształtowanie absolwenta jako przyszłego specjalisty transportu samochodowego lub szynowego. W trakcie studiów, student uzyskuje wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych, do których należą również przedmioty o profilu mechanicznym, takie jak: mechanika techniczna, techniki wytwarzania, teoria mechanizmów, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji. Program studiów zawiera także przedmioty przekazujące wiedzę podstawową, niezbędną dla każdego inżyniera: z zakresu grafiki inżynierskiej, informatyki, technologii informatycznych, jak i metrologii, elektrotechniki, automatyki i elektroniki. W kolejnych semestrach program poszerzany jest o wiedzę z zakresu przedmiotów kierunkowych: infrastruktury transportu, inżynierii ruchu, inżynierii środków transportowych w ruchu drogowym i szynowym, systemów i procesów transportowych oraz sterowania w transporcie. Student zapoznaje się również z zagadnieniami logistyki, organizacji i zarządzania, rachunku kosztów, ekonomii i prawa transportowego. Do przedmiotów kierunkowych należą również przedmioty o profilu mechanicznym, jak silniki spalinowe, napęd hydrokinetyczny i hydrostatyczny oraz o profilu elektrycznym: podstawy napędu, energoelektroniki i trakcji elektrycznej.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

 

Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

1,5 roku

 

Sylwetka absolwenta: 

Wykształceni w ten sposób specjaliści mogą zasilać wszystkie branże gospodarki, w których istnieją problemy przemieszczania ludzi i towarów, są przygotowani do pracy w firmach zajmujących się eksploatacją pojazdów, a także w firmach projektowo-konstrukcyjnych oraz instytutach badawczych i naukowych. Absolwenci przygotowani są do rozwiązywania różnorodnych, często interdyscyplinarnych, problemów związanych z logistyką i ekonomią w transporcie, analizą i projektowaniem systemów transportowych, eksploatacją środków technicznych oraz sterowania ruchem; wszystko w odniesieniu do transportu drogowego i szynowego.

Polski

Poznaj nasz kampus