STRONA GŁÓWNA

Transport

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Mechaniczny
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Na tym kierunku studenci zdobywają wiedzę m.in.  w zakresie dynamiki układów punktów materialnych, elektrotechniki i elektroniki, mechaniki relatywistycznej, optyki, akustyki, mechaniki kwantowej i budowy atomu, laserów, metali i półprzewodników. Wśród przedmiotów kierunkowych jest chemia techniczna, w tym wiedza niezbędna do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych i chemicznych występujących w urządzeniach i pojazdach transportowych oraz w ich otoczeniu. Studenci uczą się budowy, konstruowania oraz składu i technologii wytwarzania maszyn. Zdobywają umiejętności w zakresie metod pomiarowych i prowadzenia pomiarów, logistyki, bezpieczeństwa ruchu oraz zmniejszania zagrożeń dla środowiska. Poznają problematykę ekonomii w transporcie, analizę i projektowanie systemów transportowych, eksploatację środków technicznych, a także sterowanie ruchem – wszystko w odniesieniu do transportu drogowego i szynowego.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

3,5 roku

 

Sylwetka absolwenta: 

Osoby, które ukończą ten kierunek studiów cechują się  następującymi kompetencjami: organizacja, planowanie i zarządzanie procesami transportowymi, planowanie, rozwój, utrzymanie systemów transportowych, projektowanie systemów i urządzeń transportowych, dobór i eksploatacja urządzeń transportowych.

Miejsca, w których absolwenci transportu mogą znaleźć zatrudnienie to m.in. jednostki eksploatacyjne transportu samochodowego, szynowego i lotniczego,  zakłady obsługowo-naprawcze technicznych środków transportu;  jednostki organizacyjne służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego, zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa spedycyjne.

Polski

Poznaj nasz kampus