STRONA GŁÓWNA

Towaroznawstwo

Jednostka prowadząca kierunek: 
Kolegium Towaroznawstwa
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studiując towaroznawstwo można zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie oceny jakości produktów bezpośrednio wpływających na nasze zdrowie, takich jak: żywność, tekstylia i odzież, produkty farmaceutyczne i chemiczne oraz wyroby medyczne i higieniczne. Studia oferują przygotowanie do kształtowania jakości towarów i ich marki poprzez umiejętność doboru i oceny odpowiednich parametrów świadczących o przeznaczeniu danego produktu, zarówno w aspektach technologicznym, ekologicznym, ekonomicznym, jak i bezpieczeństwa. Studenci zdobywają wiedzę na temat procedur certyfikacji, atestacji oraz znakowania produktów, a także procedur związanych z kontrolą jakości, jak i regulacjami w zakresie ochrony konsumenta i konkurencji. Nabywają kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych i kontrolnych w różnych organizacjach i instytucjach gospodarczych.

Od roku 2017/2018 oferujemy dwie specjalności realizowane w systemie modułowym z możliwością uzyskania cenionych na rynku certyfikatów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji PCBC.

Specjalność: inżynieria jakości realizowana jest w systemie modułowym. Do wyboru są 2 z 4 modułów:

 •  inżynieria jakości innowacyjnych produktów biomedycznych i higienicznych
 •  inżynieria jakości innowacyjnych produktów tekstylnych
 •  inżynieria jakości współczesnych produktów chemicznych i farmaceutycznych
 •  inżyniera jakości żywności

Na tej specjalności studenci uczą się oceniać jakość produktów oraz uzyskują wiedzę z zakresu wdrażania, dokumentowania i audytowania systemów zarządzania jakością. W ramach programu studiów możliwe będzie uzyskanie cenionych na rynku pracy certyfikatów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji PCBC S.A:

 • Certyfikat „Asystenta systemu zarządzania jakością", który jest  jest potwierdzeniem znajomości podstaw zarządzania jakością, przygotowania do pracy w dziale kontroli jakości oraz przygotowania do prowadzenia auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych różnych branż.
 • Certyfikat „Asystenta systemu zarządzania w laboratorium", który potwierdza przygotowanie do pracy w dziale związanym z zarządzaniem jakością w laboratorium oraz uprawnia do przeprowadzania audytów wewnętrznych systemu zarządzania w laboratoriach.

 

Specjalność: projektowanie i komercjalizacja produktu realizowana jest w systemie modułowym. Do wyboru są 2 z 4 modułów:

 •  projektowanie innowacyjnych produktów biomedycznych i higienicznych
 •  projektowanie innowacyjnych produktów tekstylnych
 •  projektowanie współczesnych produktów chemicznych i farmaceutycznych
 •  projektowanie innowacyjnej żywności

Na tej specjalności studenci nauczą się oceny cyklu życia produktu (LCA) zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania środowiskowego, ekoprojektowania oraz poznają założenia gospodarki cyrkulacyjnej. Dodatkowo nauczą się, jak z sukcesem sprzedać produkt na rynku.

W ramach programu studiów tej specjalności możliwe będzie uzyskanie Certyfikatu "Asystenta Systemu Zarządzania Środowiskowego" Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) S.A, który potwierdza przygotowanie do pracy w dziale związanym z zarządzaniem środowiskowym oraz uprawnia do przeprowadzania audytów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych różnych branż.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

Specjalności: 
 • inżynieria jakości
 • projektowanie i komercjalizacja produktu
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

4 lata

Sylwetka absolwenta: 

Osoby, które ukończyły towaroznawstwo mogą być zatrudnione w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych na stanowiskach związanych z produkcją produktów żywnościowych i zarządzaniem jakością. Absolwenci znajdą także pracę w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów spożywczych, jednostkach kontrolno-pomiarowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych, organach nadzoru urzędowego.  Mogą pracować jako menadżerowie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych. Są specjalistami w jednostkach i laboratoriach akredytacyjnych i atestacyjnych oraz specjalistami ds. systemu zarządzania jakością. Pracują jako rzeczoznawcy, audytorzy instytucji certyfikujących, specjaliści ds. polityki produktowej, specjaliści ds. eksportu, marketingu i badań rynkowych, zaopatrzenia, innowacji. Znajdą zatrudnienie w zakładach produkcyjnych przemysłu chemicznego, w szczególności w działach kontroli jakości, marketingu, badań rynkowych, logistyki, badań i rozwoju produktów.

 

Polski

Poznaj nasz kampus