STRONA GŁÓWNA

Techniki dentystyczne

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Mechaniczny
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Rekrutację na studia prowadzi Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Program studiów łączy przedmioty zawodowe (dotyczące np. nowoczesnych metod wytwarzania uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych) z przedmiotami wykładanymi na Uniwersytecie Medycznym oraz z przedmiotami wykładanymi na Politechnice Łódzkiej.  Pozwoli to na uzyskanie wszechstronnej wiedzy z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii materiałowych, a także z zakresu szeroko pojętych reakcji występujących w kontakcie organizmu z materiałami medycznymi. Studenci rozwijają umiejętności wykonania i projektowania zaawansowanych protez stałych, ruchomych i nietypowych oraz aparatów ortodontycznych we współpracy z lekarzem. Poznają szczegóły dotyczące certyfikacji i akredytacji, nauk społecznych i humanistycznych w tym prawo, filozofię, wychowanie fizyczne i naukę kongresowych i specjalistycznych języków obcych oraz profilaktyki i higieny zdrowotnej.

Otrzymywany tytuł: 
magister
Czas trwania studiów: 

 1,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci kierunku, dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom praktycznym są przygotowani do pracy w zawodzie technika dentystycznego. Potrafią wykonać prace związane ze świadczeniem usług z zakresu technik dentystycznych, takich jak  protezy stałe, ruchome oraz nietypowe (aparaty ortodontyczne, naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych).

Do najważniejszych kompetencji, jakie uzyskują absolwenci tego należy zaliczyć posiadanie wiedzy z zakresu najnowszych osiągnięć techniki dentystycznej w tym zastosowania materiałów stomatologicznych, technologii odlewniczych, obróbki plastycznej i łączenia materiałów oraz szeroką wiedzę z zakresu modyfikacji warstw wierzchnich na potrzeby medycyny. Posiadają umiejętność dostrzegania i wdrażania najnowszych metod i technologii zgodnych z rozwojem nauk medycznych, w szczególności dyscyplin stomatologicznych i zapotrzebowań leczniczych.

Absolwent po studiach drugiego stopnia przygotowany jest do pracy w laboratoriach protetycznych, w szkolnictwie wyższym – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, jak również w firmach zajmujących się produkcją i handlem materiałami i urządzeniami wykorzystywanymi do wykonawstwa elementów protetycznych.

Polski
Zasady rekrutacji: 
Rekrutację na studia prowadzi Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
 

Poznaj nasz kampus