75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Stypendia zagraniczne na studia podyplomowe

Roczne stypendia na studia podyplomowe w Bawarii w roku akademickim 2017/18

Bawarskie Ministerstwo Nauki, Badań i Sztuki ponownie wychodzi z ofertą rocznych stypendiów na rok akademicki 2017/18 skierowaną do absolwentów szkół wyższych z Bułgarii, Chorwacji, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czech, Ukrainy i Węgier, którzy zdecydowali się podjąć studia podyplomowe w Bawarii.

Stypendium przyznawane jest wstępnie na rok, ale na wniosek można je maksymalnie dwukrotnie przedłużać (łącznie do trzech lat). Wypłacane w dwunastu ratach stypendium wynosi rocznie 8.400 euro (700 euro miesięcznie).
Celem rocznego programu stypendialnego jest promowanie współpracy naukowej oraz wymiany studenckiej między Bawarią a krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

Termin składania aplikacji upływa 1 grudnia 2016 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej uni-regensburg (język niemiecki)

http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

Poznaj nasz kampus