Inżynieria chemiczna i biochemiczna

Inżynieria chemiczna i biochemiczna

Nowy kierunek w Politechnice Łódzkiej skierowany do miłośników nauk chemicznych, biologicznych i technicznych. Polecamy dokładny opis programu kształcenia.

Zobacz opisy kierunków

Studia I stopnia

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Studia II stopnia

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska