STRONA GŁÓWNA

Fizyka techniczna - jęz. angielski

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Opis kierunku: 

SCIENCE AND TECHNOLOGY jest programem prowadzonym całkowicie w języku angielskim. Studiując SCIENCE AND TECHNOLOGY można zdobyć szeroką znajomość podstaw fizyki klasycznej i współczesnej, współczesnej chemii i optyki (zarówno geometrycznej jak i falowej), a także dobrze poznać matematykę, podstawy informatyki i podstawy programowania. Studenci pogłębią wiedzę z wybranych dyscyplin fizyki, takich jak: optoelektronika, optyka nieliniowa, elektrodynamika, elektronika kwantowa, techniki laserowe i światłowodowe oraz poznają podstawy elektroniki i technik cyfrowych. Opanują również umiejętności posługiwania się zaawansowanym aparatem matematycznym ze szczególnym wyróżnieniem fizyki matematycznej i metod numerycznych.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

  • Physics for Engineers
  • Mathematics
  • Electronics and Electrical Engineering
  • Wave Optics
  • Applied Nuclear Physics
  • Electrodynamics for Engineers
  • Foundations of Quantum Mechanics
  • Fundamentals of Experimental Data Analysis

Każdy student Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

 3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent programu SCIENCE AND TECHNOLOGY jest przygotowany do pracy z najnowszymi technologiami w międzynarodowych zespołach, przy projektach o skali europejskiej i światowej. Interdyscyplinarność programu przygotowuje do rozwiązywania nieszablonowych problemów, zarówno praktycznych, jak i teoretycznych. Nasi studenci są jednymi z najbardziej poszukiwanych absolwentów na krajowym i zagranicznym rynku pracy, szczególnie w branży hi-tech. Łatwość przyswajania nowej wiedzy i rozszerzania tej już zdobytej, pozwala na szybkie wdrożenie się w nowe środowisko pracy, zarówno w przemyśle, jak i poważanych ośrodkach badawczych. Wszechstronność programu SCIENCE AND TECHNOLOGY zapewnia dobre przygotowanie do kontynuacji studiów na uczelniach zagranicznych, na wielu różnych specjalizacjach. Absolwenci programu SCIENCE AND TECHNOLOGY kontynuują naukę na takich kierunkach jak: Science and Technology of Nuclear Fusion, Aerospace Engineering czy Advanced Matter and Energy Physics. Studia w języku angielskim pozwalają na korzystanie ze źródeł niedostępnych w języku polskim, a także na swobodny wyjazd za granicę, na praktyki zawodowe w trakcie studiów.

Absolwenci programu SCIENCE AND TECHNOLOGY są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Polski

Poznaj nasz kampus