STRONA GŁÓWNA

Przeniesienia

Droga Kandydatko/Drogi Kandydacie,

cieszymy się, że chcesz studiować na Politechnice Łódzkiej!

Jeśli chcesz przenieść się na naszą uczelnię musisz spełniać dwa warunki:

 

⇒ mieć ukończony co najmniej pierwszy semestr swoich studiów,

⇒ być obecnie studentem swojej uczelni i posiadać aktywny status studenta.

 

Zastanawiasz się, jak i kiedy możesz zaaplikować?

 

Kiedy?


Jeśli chcesz do nas dołączyć od semestru letniego, musisz złożyć dokumenty do 20 lutego 2023 r.

 

Jak?


► Sprawdź czy mamy odpowiedni dla Ciebie kierunek - możesz skorzystać z naszej wyszukiwarki kierunków.

 

► Przygotuj wymagane dokumenty:


1. Wypełnioną Prośbę o rozpatrzenie możliwości przyjęcia na studia (prosba_o_rozpatrzenie_przeniesienia.docx),
 

2. Wypełnione Podanie o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia (podanie_o_przyjecie_.odt),
 

3. Wydane przez uczelnię macierzystą dokumenty poświadczające odbyte okresy studiów i uzyskane wyniki studiów,
 

4. Podpisaną Klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych (klauzula_dot_przetwarzania_danych_osobowych.odt),
 

5. Jeśli jesteś studentem studiów pierwszego stopnia - świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia szkoły średniej uprawniający do podjęcia studiów wyższych opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju wystawienia lub potwierdzenie z właściwej instytucji, że kandydat rozpoczął procedurę uzyskiwania apostille lub legalizacji,
 

6. Jeśli jesteś studentem studiów drugiego stopnia - dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z transkryptem ocen uprawniający do podjęcia studiów wyższych opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju wystawienia,
 

7. Tłumaczenie przysięgłe świadectwa lub dyplomu na język polski lub język angielski,
 

8. Certyfikat językowy wg. wymagań,
 

9. Kopię paszportu,

 

► Wyślij kompletną aplikację na adres e-mail: foreignstudents@info.p.lodz.pl i czekaj na odpowiedź.

 

► Gdy otrzymasz decyzję o przeniesieniu, niezwłocznie prześlij na adres e-mail: foreignstudents@info.p.lodz.pl pozostałe wymagane dokumenty:
 

10. Kopię wizy lub karty pobytu, lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 

11. Jedną aktualną fotografię spełniająca wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych,
 

12. Potwierdzenie wniesienia opłaty za semestr studiów w przypadku przyjęcia na studia na zasadach odpłatności – przed rozpoczęciem roku akademickiego,
 

13. Podróżne ubezpieczenie medyczne o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro lub wykupione w Polsce ubezpieczenie zdrowotne (publiczne np. NFZ lub prywatne).

 

► Dostarcz oryginały dokumentów do Dziekanatu wydziału na którym będziesz studiować.

 

Pamiętaj!


Złożenie kompletu dokumentów nie gwarantuje przeniesienia na Politechnikę Łódzką, więc poczekaj do otrzymania decyzji o przyjęciu na studia PŁ zanim podejmiesz kroki na uczelni macierzystej.

 

Ponadto, zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na naszej stronie:

» wymagania językowe,

» opłaty za studia.

Poznaj nasz kampus