75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Przedmioty kwalifikowalne

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminów z wybranych przedmiotów

Studia w języku polskim

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Kierunek przedmioty kwalifikacyjne
analityka chemiczna ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
architektura  ■ matematyka  ■   język obcy  ■  sprawdzian uzdolnień plastycznych
automatyka i robotyka ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
automatyka i sterowanie robotów ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
biogospodarka ■ matematyka ■   język obcy  ■   fizyka, chemia, biologia - do wyboru
biotechnologia ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka, chemia, biologia - do wyboru
budownictwo ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
chemia ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
chemia budowlana ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
elektronika i telekomunikacja ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
elektrotechnika ■ matematyka ■   język obcy   ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
energetyka ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
fizyka techniczna ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka, chemia, biologia, informatyka - do wyboru
informatyka ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka, chemia, informatyka - do wyboru
informatyka stosowana ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka, chemia, informatyka - do wyboru
informatyka w ochronie środowiska* ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka, biologia, chemia, geografia lub informatyka - do wyboru
inżynieria bezpieczeństwa pracy ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
inżynieria biomedyczna ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka, chemia, biologia - do wyboru
inżynieria chemiczna i biochemiczna ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka, chemia, biologia - do wyboru
inżynieria materiałowa ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka lub chemia  - do wyboru
inżynieria środowiska ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka lub chemia  - do wyboru
inżynieria wzornictwa przemysłowego ■ matematyka ■   język obcy   ■  fizyka lub chemia  ■  sprawdzian uzdolnień plastycznych
inżynieria zarządzania ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
logistyka ■ matematyka ■   język obcy   ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
matematyka stosowana ■ matematyka   ■   język obcy
mechanika i budowa maszyn ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
mechatronika ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
menedżer żywności i żywienia ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka, chemia, biologia - do wyboru
nanotechnologia ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
papiernictwo i poligrafia ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
planowanie przestrzenne ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka, chemia, geografia - do wyboru
sieci i instalacje w inżynierii środowiska ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
systemy sterowania inteligentnymi budynkami  ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
technologia chemiczna ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
technologia żywności i żywienie człowieka ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka, chemia, biologia - do wyboru
transport ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
włókiennictwo i przemysł mody ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
wzornictwo  ■ matematyka  ■   język obcy  ■   sprawdzian uzdolnień plastycznych
zarządzanie ■ matematyka  ■   język obcy
zarządzanie i inżynieria produkcji ■ matematyka  ■  język obcy   ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
*studia przewidziane do uruchomienia

Studia w języku obcym

Kierunki studiów przedmioty kwalifikacyjne
architektura  (j. angielski) ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy   ■  sprawdzian uzdolnień plastycznych
Biomateriały inspirowane naturą (Advanced Biobased and Bioinspired Materials)

■  matematyka   ■  język angielski  ■  drugi język obcy   ■  fizyka lub chemia - do wyboru

Biomedical Engineering and Technologies ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy   ■  fizyka lub chemia lub biologia - do wyboru 
Business and Technology* ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy   ■  fizyka lub chemia - do wyboru
Business Studies* ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy   ■  fizyka lub chemia - do wyboru
Computer Science ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia lub informatyka - do wyboru
Electronic and Telecommunication Engineering ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
Gestion et Technologie* ■  matematyka  ■  język angielski lub język francuski ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
Industrial Biotechnology ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy   ■  fizyka lub chemia lub biologia - do wyboru
Information Technology ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia lub informatyka - do wyboru 
Mechanical Engineering ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
Modelling and Data Science* ■  matematyka  ■ język angielski   ■  drugi język obcy  ■  fizyka, chemia lub informatyka (do wyboru)
włókiennictwo i przemysł mody (j. angielski) ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
* Degree programmes to be opened up
 

Poznaj nasz kampus