STRONA GŁÓWNA

Przedmioty kwalifikacyjne

Studia I stopnia

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia kwalifikowani są na podstawie ocen wpisanych w świadectwie dojrzałości lub równoważnym uzyskanym poza polskim systemem oświaty, uzyskanych na egzaminie końcowym z przedmiotów obowiązujących przy kwalifikacji na dany kierunek studiów, a w przypadku aplikacji na kierunek architektura, inżynieria wzornictwa przemysłowego lub wzornictwo również wyniki sprawdzianu z rysunku odręcznego przeprowadzanego w PŁ.

Studia w języku polskim

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.

Kierunek przedmioty kwalifikacyjne
analityka chemiczna ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
architektura  ■ matematyka  ■   język obcy  ■  sprawdzian uzdolnień plastycznych
automatyka i robotyka ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
automatyka i sterowanie robotów ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
biogospodarka ■ matematyka ■   język obcy  ■   fizyka, chemia, biologia - do wyboru
biotechnologia ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka, chemia, biologia - do wyboru
budownictwo ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
chemia ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
chemia budowlana ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
elektronika i telekomunikacja ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
elektrotechnika ■ matematyka ■   język obcy   ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
energetyka ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
fizyka techniczna ■ matematyka  ■  język obcy  ■  fizyka, chemia, biologia, informatyka - do wyboru
informatyka ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka, chemia, informatyka - do wyboru
informatyka stosowana ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka, chemia, informatyka - do wyboru
informatyka w ochronie środowiska ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka, biologia, chemia, geografia lub informatyka - do wyboru
inżynieria bezpieczeństwa pracy ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
inżynieria biomedyczna ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka, chemia, biologia - do wyboru
inżynieria chemiczna i biochemiczna ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka, chemia, biologia - do wyboru
inżynieria materiałowa ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka lub chemia  - do wyboru
inżynieria środowiska ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka lub chemia  - do wyboru
inżynieria środowiska w budownictwie* ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka lub chemia  - do wyboru
inżynieria wzornictwa przemysłowego ■ matematyka ■   język obcy   ■  fizyka lub chemia  ■  sprawdzian uzdolnień plastycznych
inżynieria zarządzania ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
logistyka ■ matematyka ■   język obcy   ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
matematyka stosowana ■ matematyka   ■   język obcy
mechanika i budowa maszyn ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
mechatronika ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
menedżer żywności i żywienia ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka, chemia, biologia - do wyboru
nanotechnologia ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
papiernictwo i poligrafia ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
planowanie przestrzenne ■ matematyka  ■   język obcy  ■  fizyka, chemia, geografia - do wyboru
systemy sterowania inteligentnymi budynkami  ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
technologia chemiczna ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
technologia żywności i żywienie człowieka ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka, chemia, biologia - do wyboru
transport ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
włókiennictwo i przemysł mody ■ matematyka  ■   język obcy  ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
wzornictwo  ■ matematyka  ■   język obcy  ■   sprawdzian uzdolnień plastycznych
zarządzanie ■ matematyka  ■   język obcy
zarządzanie i inżynieria produkcji ■ matematyka  ■  język obcy   ■   fizyka lub chemia  - do wyboru
*studia przewidziane do uruchomienia

Studia w języku obcym

Kierunki studiów przedmioty kwalifikacyjne
Advanced Biobased and Bioinspired Materials

■  matematyka   ■  język angielski  ■  drugi język obcy   ■  fizyka lub chemia - do wyboru

architektura  (j. angielski) ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy   ■  sprawdzian uzdolnień plastycznych
Biomedical Engineering and Technologies ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy   ■  fizyka lub chemia lub biologia - do wyboru 
Business and Technology ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy   ■  fizyka lub chemia - do wyboru
Business Studies ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy   ■  fizyka lub chemia - do wyboru
Computer Science ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia lub informatyka - do wyboru
Electronic and Telecommunication Engineering ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
Gestion et Technologie ■  matematyka  ■  język angielski lub język francuski ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
Industrial Biotechnology ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy   ■  fizyka lub chemia lub biologia - do wyboru
Information Technology ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia lub informatyka - do wyboru 
Mechanical Engineering ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
Modelling and Data Science ■  matematyka  ■ język angielski   ■  drugi język obcy  ■  fizyka, chemia lub informatyka (do wyboru)
włókiennictwo i przemysł mody (j. angielski) ■  matematyka  ■  język angielski  ■  drugi język obcy  ■  fizyka lub chemia - do wyboru
 
 

Studia II stopnia

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia kwalifikowani są na podstawie:

a) oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia,
b) średniej ocen z przedmiotów realizowanych w całym toku studiów (wykazane w suplemencie),
c) zgodności osiągniętych przez kandydata efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia z efektami oczekiwanymi od kandydatów na studia drugiego stopnia,
d) oceny z opcjonalnej rozmowy kwalifikacyjnej na którą mogą zostać zaproszeni wybrani kandydaci, a której zakres tematyczny jest określony na stronie www.rekrutacja.p.lodz.pl.

Wykaz tytułów zawodowych i kierunków studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

Kierunki Wydział realizujący kształcenie O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych:
architektura WBAIŚ posiadający tytuł inżyniera architekta
architektura (j. angielski) WBAIŚ posiadający tytuł inżyniera architekta
biotechnologia (4- semestralne) WBINOŻ posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
budownictwo WBAIŚ posiadający tytuł inżyniera po kierunku budownictwo
Computer Science and Information Technology* WEEIA/WFTIMS/CKM posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach: automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria biomedyczna, logistyka, mechatronika lub co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: informatyka, informatyka stosowana, matematyka, matematyka stosowana
elektronika i telekomunikacja (Applied Electronics, j. angielski) WEEIA posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych
w dyscyplinach: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja
elektrotechnika WEEIA posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
Energy Systems in the Built Environment WIPOŚ posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
informatyka WEEIA posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny po kierunkach: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria biomedyczna, logistyka, mechatronika
inżynieria chemiczna i biochemiczna (4-semestralne) WIPOŚ posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny lub tytuł licencjata, magistra lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne oraz nauki o Ziemi i środowisku) oraz po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych (dyscyplina technologia żywności i żywienia)
inżynieria środowiska (4-semestralne) WIPOŚ posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny lub tytuł licencjata, magistra lub równoważny po kierunkach w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne oraz nauki o Ziemi i środowisku) oraz po kierunkach w dziedzinie nauk rolniczych (dyscyplina technologia żywności i żywienia)
inżynieria środowiska w budownictwie WBAIŚ

posiadający tytuł inżyniera po kierunkach: inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria naftowa i gazownicza, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo, energetyka, gospodarka przestrzenna, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, technologie ochrony środowiska, wiertnictwo nafty i gazu

Master in Mechanical Engineering** WM/CKM posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
Master of Business Studies WZIP/CKM posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
Master of Operations Management WZIP/CKM posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
matematyka stosowana WFTIMS posiadający co najmniej tytuł inżyniera lub równoważny po kierunkach technicznych lub co najmniej tytuł licencjata po kierunkach: matematyka, matematyka stosowana, ekonomia, zarządzanie, informatyka, fizyka, chemia, logistyka lub po kierunkach, w których dyscypliną wiodącą jest matematyka
mechanika i budowa maszyn WM posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
nanotechnologia (j. angielski) WCH posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny
papiernictwo i poligrafia WZIP posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
planowanie przestrzenne WBAIŚ posiadający tytuł inżyniera po kierunku gospodarka przestrzenna, architektura, budownictwo, inżynieria środowiska
technologia kosmetyków (4-semsetralne) WBINOŻ posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
technologia żywności i żywienie człowieka (4-semestralne) WBINOŻ posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
włókiennictwo WTMIWT posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
włókiennictwo (j. angielski) WTMIWT posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
wzornictwo WTMIWT posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o charakterze plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: włókiennictwo, włókiennictwo i przemysł mody, architektura wnętrz, grafika
wzornictwo (j. angielski) WTMIWT posiadający co najmniej tytuł licencjata po kierunku wzornictwo lub innych kierunkach o charakterze plastycznym lub co najmniej tytuł inżyniera po kierunkach: włókiennictwo, włókiennictwo i przemysł mody, architektura wnętrz, grafika
zarządzanie WZIP posiadający tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub równoważny
zarządzanie i inżynieria produkacji WZIP posiadający tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub równoważny

 

*Specjalność Data Science and Software Engineering

** Studia przewidziane do uruchomienia

 

 

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

WCH - Wydział Chemiczny

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym oraz letnim w roku akademickim 2021/2022

Informacja o rozmowach kwalifikacyjnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

Kierunki Wydział realizujący kształcenie Informacja o rozmowach kwalifikacyjnych
NANOTECHNOLOGIA WCH

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 21 września 2021 roku (wtorek), godz. 12:15.

Sala 230, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej (budynek C2) ul. Wróblewskiego 15.

 

ARCHITEKTURA (j. polski)

BAIŚ

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 20 września 2021 roku (poniedziałek), godz. 10:30

Pokój 105, I p., Instytut Architektury i Urbanistyki (budynek B6) Al. Politechniki 6.

Uwaga:

Portfolio wymagane przy rozmowach kwalifikacyjnych (zarówno w wersji wydrukowanej, jak i zdygitalizowanej na płycie CD lub DVD) należy złożyć w dniu rozmowy kwalifikacyjnej do 8.30 w pok. 105 w Instytucie Architektury i Urbanistyki.
ARCHITEKTURA (j. angielski) BAIŚ

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 21 września 2021 roku (wtorek), godz. 9:30

Pokój 105, I p., Instytut Architektury i Urbanistyki (budynek B6) Al. Politechniki 6.

Uwaga:

Portfolio wymagane przy rozmowach kwalifikacyjnych (zarówno w wersji wydrukowanej, jak i zdygitalizowanej na płycie CD lub DVD) należy złożyć w dniu rozmowy kwalifikacyjnej do 8.30 w pok. 105 w Instytucie Architektury i Urbanistyki.

MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING,
COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY,
MASTER OF BUSINESS STUDIES,
MASTER OF OPERATIONS MANAGEMENT

CKM

Test językowy o godz. 8:00 odbędzie się zdalnie poprzez platformę  MS Teams.

Rozmowy kwalifikacyjne w formie stacjonarnej lub w formie zdalnej przez platformę Skype dla wszystkich 4 kierunków od godz. 10.00.

Na pozostałych kierunkach nie przewiduje się rozmów kwalifikacyjnych.

 

WCH - Wydział Chemiczny

WBAIŚ - Wydział Budownictwa, Architektury i Inzynierii Środowiska

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

 

 

 

Uwaga:

1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.

2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

Poznaj nasz kampus