STRONA GŁÓWNA

Politechnika Łódzka dla każdego

Politechnika Łódzka edukuje nie tylko typowych studentów. Nasza działalność rozszerzona jest na przekazywanie wiedzy i rozwijanie pasji naukowych wśród dzieci (7-12 lat), gimnazjalistów, licealistów oraz osób w wieku emerytalnym.

W 2008 roku dla dzieci w wieku 7-12 lat powstał Łódzki Uniwersytet Dziecięcy – pierwszy w kraju działający przy uczelni technicznej. Jego misją jest rozwijanie dziecięcej ciekawości świata i przekazywanie wiedzy technicznej w prosty i zabawny sposób. Z myślą o najmłodszych organizowane są popularnonaukowe wykłady i warsztaty.

Od 2007 roku działa przy naszej uczelni Liceum Ogólnokształcące, a od 2013 r. również Gimnazjum, które tworzą Zespół Szkół Politechniki Łódzkiej Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej jest placówką przygotowującą licealistów do kontynuowania nauki na Politechnice Łódzkiej. Szkoła jest istotnym ogniwem w cyklu kształcenia kadr inżynierskich dla przemysłu. Program kształcenia poszerzony jest o dodatkowe zagadnienia z zakresu przedmiotów ścisłych i języków obcych.

Dzięki wysokim wymaganiom stawianym kadrze pedagogicznej oraz uczniom, Liceum Politechniki Łódzkiej w bardzo krótkim czasie stało się jedną z wiodących placówek edukacyjnych w Łodzi. Nasza szkoła znalazła się na 21 miejscu w ogólnopolskim rankingu szkół przeprowadzanym przez miesięcznik "Perspektywy" oraz zajęła 1 miejsce wśród łódzkich liceów. W rankingu maturalnym uplasowała się na 19 miejscu*.

Politechnika Łódzka ma również ofertę dla seniorów. W 2006 roku przy naszej uczelni powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego celem jest włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego oraz umożliwienie im dalszego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego. 

 

* - dane z roku 2018

 

Poznaj nasz kampus