75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Nowe możliwości dla najwybitniejszych studentów

Krótka Indywidualna Ścieżka Studiowania jest to oferta skierowana do wybitnych studentów, którzy dzięki wytężonej pracy będą mogli uzyskać stopień inżyniera po 3 latach, magistra po roku, a doktora po kolejnych 2 latach.

Podstawowe założenie Krótkiej Indywidualnej Ścieżki Studiowania stanowi włączenie najwybitniejszych studentów, już od pierwszych chwil ich obecności na uczelni, do udziału w projektach badawczych. Efekty kształcenia zdefiniowane dla programów, na których studiują, będą  osiągać poprzez udział w innowacyjnych formach kształcenia i samodzielnego uczenia się, takich jak Problem-based Learning, Research-based Learning oraz Design Thinking.

Studenci kształcą się pod opiekę naukową młodych, ale już bardzo doświadczonych i utytułowanych naukowców. Pełnią oni rolę przewodników, którzy dbają o jak najlepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego studenta i pomagają tworzyć ścieżkę studiów.

Studenci kształcący się w ramach KISS biorą udział w licznych projektach interdyscyplinarnych, przedsięwzięciach międzynarodowych i szkołach letnich na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych. Twórcy inicjatywy Krótkiej Ścieżki założyli również, że przed ukończeniem studiów magisterskich przynajmniej część studentów będzie prowadziła własne projekty badawcze.

Bardzo ważnym elementem Indywidualnej Ścieżki Studiowania, jest wyjazd do najbardziej renomowanych uczelni europejskich i światowych, celem zdobycia bogatego doświadczenia, jak również, w niektórych przepadkach, drugiego dyplomu.

Krótka Indywidualna Ścieżka Studiowania jest ogromną szansą rozwoju dla wybitnie uzdolnionych studentów. Daje im możliwość osiągania poszczególnych szczebli kariery naukowej w dużo szybszym tempie.

(źródło: Życie Uczelni nr 126)

 

Poznaj nasz kampus