STRONA GŁÓWNA

Wysoka lokata ochrony środowiska w rankingu Perspektyw

W Rankingu Szkół Wyższych 2017 Fundacji Edukacyjnej PERSPEKTYWY, ochrona środowiska prowadzona na Wydziale Chemicznym PŁ  awansowała z miejsca 27. na 9. To największe osiągnięcie ze wszystkich 34 uczelni oferujących studia na tym kierunku.

Sukces jest wynikiem wzrostu poziomu większości wskaźników uwzględnianych przy ocenie uczelni. Najbardziej docenione zostały: potencjał naukowy kadry, efektywność naukowa i innowacyjność. Pierwszy raz rozpatrywane w tym roku ekonomiczne losy absolwentów  także pozytywnie wpłynęły na ostateczne miejsce ochrony środowiska w zestawieniu. Wartość tego parametru w przypadku Politechniki Łódzkiej jest wyższa niż uzyskane przez liderów rankingu UJ, UW oraz UAM.  Wysokie wskaźniki zatrudnienia i płac absolwentów ochrony środowiska świadczą o zapotrzebowaniu na specjalistów w tej dziedzinie.

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę zarówno w służbach ochrony środowiska, oczyszczalniach ścieków, zakładach wodociągowych, przedsiębiorstwach zajmujących się utylizacją i selekcjonowaniem odpadów oraz w administracji państwowej i samorządowej. Na naszej uczelni, studenci  zdobywają liczne umiejętności umożliwiające tworzenie szeroko pojętej dokumentacji środowiskowej. Ukończenie ochrony środowiska daje również możliwość zatrudnienia w zawodzie geologa.

Więcej informacji o ochronie środowiska prowadzonej na PŁ można znaleźć na stronie z opisem kierunku.

 

 

Poznaj nasz kampus