STRONA GŁÓWNA

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia - II etap rekrutacji

19 września (środa) 2018 r. - ogłoszone zostały wyniki postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia w ramach II etapu rekrutacji.

 

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dostępne są na Portalu rekrutacyjnym oraz zostały wywieszone na tablicach ogłoszeniowych i stronach internetowych poszczególnych Wydziałów, Kolegiów, w Centrum Kształcenia Międzynarodowego.

Poznaj nasz kampus