STRONA GŁÓWNA

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia

 

26 lipca (czwartek) 2018 r. - ogłoszone zostały wyniki postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia.

 

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dostępne są na Portalu rekrutacyjnym oraz zostały wywieszone na tablicach ogłoszeniowych i stronach internetowych poszczególnych Wydziałów, Kolegiów oraz w Centrum Kształcenia Międzynarodowego.

 

Serdecznie gratulujemy naszym przyszłym studentom!

Kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów w Politechnice Łódzkiej, którzy nie uczestniczyli  lub nie zostali przyjęci w I etapie rekrutacji zapraszamy do złożenia dokumentów w II etapie rekrutacji w terminie od 1 sierpnia do 12 września 2018 roku. Rekrutacja będzie prowadzona na te wydziały, kierunki i formy studiów, na których nie zostały wypełnione limity przyjęć w I etapie rekrutacji. Lista kierunków i form studiów pierwszego stopnia, na które będzie prowadzony nabór w II etapie rekrutacji  od 1 sierpnia do 12 września 2018 r. (środa, do godz. 15.00)

 

Poznaj nasz kampus