STRONA GŁÓWNA

Trwa rekrutacja na Politechnikę Łódzką!

Czas na studia! 15 czerwca ruszyła rekrutacja na studia na Politechnice Łódzkiej, która potrwa do 12 lipca na studiach I stopnia i do 15 września na studiach magisterskich.

 

Liczba kierunków i wolnych miejsc na PŁ

Kandydatom, którzy chcą podjąć studia w Politechnice Łódzkiej uczelnia oferuje 5 390 miejsc na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a dodatkowe 760 miejsc zarezerwowała dla cudzoziemców. Można wybrać jeden z 59 kierunków studiów, na których kształcenie odbywa się w języku polskim, a także w języku angielskim i francuskim.

Maturzyści mają niemały wybór, ponieważ w tegorocznej rekrutacji czekają na nich aż 52 kierunki. Uczelnia planuje przyjąć 3914 studentów na I stopień, w tym aż 3614 na studia stacjonarne.

Na studiach magisterskich przygotowano 26 kierunków, na których przewidziano 1476 miejsc, w tym 500 miejsc na studia niestacjonarne.

Limity przyjęć dla cudzoziemców wynoszą: 463 miejsc na studiach I stopnia i 297 miejsc na studiach II stopnia.

 

Harmonogram rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia rozpocznie się 15 czerwca. Dokumenty kandydatów będą przyjmowane do 12 lipca. Sprawdziany uzdolnień praktycznych odbędą się 14 i 15 lipca, odpowiednio na kierunki: inżynieria wzornictwa przemysłowego i wzornictwo oraz na kierunek architektura. Wyniki tego etapu rekrutacji zostaną ogłoszone 22 lipca 2022 r.

W sytuacji, gdy nie wszystkie miejsca zostaną zajęte przewidziany jest drugi etap rekrutacji. Od 28 lipca do 14 września będą przyjmowane dokumenty. Sprawdziany uzdolnień praktycznych zostaną przeprowadzone 15 i 16 września. Ogłoszenie wyników – 21 września 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów na studia drugiego stopnia rozpocznie się także 15 czerwca 2022 r. i potrwa do 15 września. Wyniki zostaną ogłoszone 23 września 2022 r.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy zarejestrować się w portalu kandydata, a następnie złożyć dokumenty w teczce w Dziale Rekrutacji.

 

Poznaj nasz kampus