STRONA GŁÓWNA

Rekrutacja na studia II stopnia

Jesteś inżynierem i myślisz o studiach magisterskich? Już pracujesz i projektujesz swoją dalszą ścieżkę zawodową? A może chcesz pogłębić wiedzę i zyskać specjalistyczne umiejętności? Rozwijaj się z Politechniką Łódzką! Już teraz możesz wybierać z 34 kierunków studiów i zacząć zajęcia na jednej z najlepszych uczelni technicznych w Polsce już od marca!

 

Inspirujące kierunki studiów dla inżynierów i licencjatów

 

Politechnika Łódzka przygotowała ofertę 34 kierunków studiów, co daje 1475 miejsc na studia stacjonarne i 60 miejsc na studia niestacjonarne. Na inżynierów i licencjatów czeka 29 kierunków studiów w języku polskim i 6 w języku angielskim.

Wśród nich znalazły się propozycje dla wszechstronnych pasjonatów nauk ścisłych, a także dla tych, którzy chcą się wyspecjalizować w wąskiej dziedzinie.

Jeśli chcesz się rozwijać w dziedzinie mechaniki i nauk pokrewnych, wybierz jeden z kierunków: automatyka i robotyka,  energetyka, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, mechanika i budowa maszyn, transport.

Na pasjonatów elektrotechniki i elektroniki czekają kierunki: automatyka i sterowanie robotów, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka, inżynieria biomedyczna, mechatronika.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia z biotechnologii i nauk o żywności mogą wybrać: biogospodarkę zrównoważoną, biotechnologię, technologię kosmetyków  czy technologię żywności i żywienie człowieka.

Tych, którzy chcą pogłębiać wiedzę z dziedziny nauk chemicznych, zapraszamy na kierunki: chemia, chemia w kryminalistyce, chemia budowlana, nanotechnologia, nanotechnologia w języku angielskim, technologia chemiczna.

Chcąc rozwijać się w kierunkach związanych z matematyką, fizyką i informatyką, możesz wybrać: fizykę techniczną, informatykę stosowaną oraz sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe.

Dla inżynierów procesowych mamy atrakcyjną propozycję studiów drugiego stopnia na kierunkach: Energy Systems in the Built Environment, inżynieria chemiczna i biochemiczna.

Pasjonaci technologii  materiałowych i wzornictwa mogą wybrać jeden z czterech kierunków studiów: włókiennictwo, włókiennictwo (j. angielski), wzornictwo, wzornictwo (j. angielski).

Dla inżynierów, którzy chcieliby rozwiązywać problemy związane z funkcjonowaniem sieci i instalacji w budownictwie, wynikające m.in. ze skutków zmian klimatu, świetną propozycją będzie kierunek inżynieria środowiska w budownictwie.

Centrum Kształcenia Międzynarodowego zaprasza na kierunki anglojęzyczne: Human-Computer Interaction, Industrial Biotechnology.

Zobacz pełną ofertę kierunków studiów drugiego stopnia w rekrutacji na semestr letni i wybierz kierunek dla siebie!

 

Aby aplikować na wybrany kierunek studiów, należy zarejestrować się w Portalu rekrutacyjnym, a następnie złożyć dokumenty w Dziale Rekrutacji Politechniki Łódzkiej przy ul. Radwańskiej 29. Rekrutacja na studia drugiego stopnia rusza już 31 stycznia i potrwa do 16 lutego 2022 r. do godz. 15.00.

 

Nowe propozycje na studiach drugiego stopnia

W obecnej rekrutacji na studia II stopnia znalazły się dwie nowe propozycje.

 

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe to kierunek dla tych, którzy dobrze wiedzą, że sztuczna inteligencja będzie główną siłą formującą nadchodzący świat. Dołączenie do grona architektów sztucznej inteligencji jest wyzwaniem chwili, którego podjęcie da szansę na uzyskanie ekscytującej, potrzebnej i prawdopodobnie, wysoko opłacanej pracy.

Nowy kierunek studiów to oferta uzyskania kompetencji i wiedzy wystarczającej do samodzielnego tworzenia "inteligentnych" algorytmów, systemów maszyn i urządzeń, prezentująca podstawy, narzędzia i wyzwania dziedziny. Studenci dowiedzą się, jak tworzyć systemy do rozwiązywania skomplikowanych problemów, wspomagających lub zastępujących człowieka w realizacji odpowiedzialnych zadań. Dowiedzą się także, jak uczyć algorytmy i jak sprawić, by mogły one uczyć się same, jak rozwiązywać zadania w obiektywnie najlepszy możliwy sposób, jak radzić sobie z nieprzewidywalnością i niepowtarzalnością, typową dla rzeczywistego świata. Kierunek będzie prowadzony na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.

 

Inżynieria produkcji to kierunek dla osób, które chcą pracować na stanowisku kierownika procesu produkcyjnego, technologa, konstruktora lub projektanta w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w branży przemysłu maszynowego, elektromaszynowego, motoryzacyjnego i precyzyjnego. Studenci poznają wiedze nie tylko z obszaru technik wytwarzania i organizacji produkcji, ale także z zakresu prawa czy ekonomii. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra naukowa, która prowadzi swoje badania w powiązaniu z praktyką gospodarczą. W licznych laboratoriach i pracowniach Wydziału Mechanicznego studenci poznają zagadnienia dotyczące procesów produkcyjnych, które realizowane są w różnych dziedzinach przemysłu.

 

Jak rekrutować?

Aby złożyć aplikację na studia, należy zalogować się w Portalu kandydata i wypełnić dostępny tam formularz. Kandydat może wybrać do 8 kierunków w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej wynoszącej 85 zł. Należy jednak pamiętać, że wskazane kierunki należy ustawić według swoich preferencji – pierwszy na liście powinien znaleźć się kierunek, który jest dla Kandydata najwyższym priorytetem studiowania. Kolejny krok to wydrukowanie i podpisanie formularza i przyniesienie do Działu Rekrutacji wraz z dyplomem ukończenia studiów I stopnia oraz kserokopią suplementu dyplomu.

 

Na niektórych kierunkach odbywa się jeszcze dodatkowo rozmowa kwalifikacyjna (18 lutego 2022) – wykaz tych kierunków oraz zakres rozmów jest dostępny na naszej stronie. Wyniki zostaną opublikowane w Portalu rekrutacyjnym, ale również na stronach Wydziałów 22 lutego 2022 do godz. 14.00.

 

Zapraszamy do rekrutacji już 31 stycznia 2022!

 

Poznaj nasz kampus