75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Punkty z matury a wybór kierunku studiów

informator

Każdy maturzysta właśnie teraz, po egzaminach, intensywnie zastanawia się nad dalszą ścieżką kształcenia i szuka informacji o kierunkach studiów na stronach uczelni. Podpowiadamy, jak wybierać i na co zwracać uwagę aplikując na jedyne studia techniczne w Łodzi.

Politechnika Łódzka przelicza punkty z przedmiotów takich jak:

  • matematyka,
  • język obcy
  • oraz do wyboru: fizyka, chemia, biologia, informatyka i geografia.

Zdając maturę właśnie z nich, kandydaci mają największe szanse, aby dostać się na naszą uczelnię. Na każdy kierunek przeliczamy je tak samo, odpowiednio różnicując maturę podstawową i rozszerzenie. Zawsze bierzemy pod uwagę lepszy wynik.

Aby aplikować na większość kierunków I stopnia oferowanych przez PŁ, należy zdać maturę z matematyki, języka obcego oraz fizyki lub chemii (do wyboru). Osoby, które mają świadectwo z wynikami z tych właśnie przedmiotów, mogą wybierać z puli ponad 30 kierunków studiów, jakie oferuje nasza uczelnia.  Są jednak pewne wyjątki.

Na architekturę lub wzornictwo bierzemy pod uwagę:

 

Aplikując na inżynierię wzornictwa przemysłowego, punkty przeliczamy z:

 

Osoby, które zdają maturę z biologii, mogą startować na studia inżynierskie w PŁ na kierunkach:

Na te kierunki przeliczamy oczywiście także wyniki z egzaminu maturalnego z matematyki i języka obcego. Można też na nie aplikować, jeśli ktoś zdaje maturę z fizyki lub chemii.

 

Kandydaci z pozytywnym wynikiem matury z geografii, mogą u nas wybrać jedyne inżynierskie studia w Łodzi z zakresu gospodarki przestrzennej.

 

Aby zostać studentem informatyki na Politechnice Łódzkiej, należy wykazać się zdaną maturą z:

  • matematyki
  • języka obcego
  • fizyki lub chemii lub informatyki (do wyboru)

 

Politechnika Łódzka ma w swojej ofercie także studia licencjackie, tj.: matematyka stosowana oraz zarządzanie, na które przyjmujemy kandydatów tylko z wynikami z matury z matematyki i języka obcego. 

 

W naszej ofercie jest też kilkanaście kierunków prowadzonych całkowicie po angielsku lub francusku. Rekrutujemy tam kandydatów z rozszerzoną maturą z języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia. Tutaj także przeliczamy wyniki z matury z matematyki, na niektóre kierunki z fizyki, chemii, biologii lub informatyki. Dodatkowe punkty otrzymują też kandydaci, którzy zdają maturę z drugiego języka obcego.

 

Proces rekrutacji czasem wydaje się skomplikowany, jednak trzeba przyjrzeć się wszystkim informacjom, żeby dokonać dobrego wyboru. Warto aplikować na studia techniczne w Łodzi, ponieważ miasto i uczelnia starają się jak najlepiej sprostać oczekiwaniom pracodawców na wykwalifikowaną kadrę inżynierską.

Ruszyła rekrutacja - aplikuj! Wejdź na stronę: https://e-rekrutacja.p.lodz.pl

 

 

 


 

Poznaj nasz kampus