STRONA GŁÓWNA

Proste zasady rekrutacji na studia w PŁ

Tegoroczni maturzyści przeglądają obecnie oferty uczelni i analizują zasady rekrutacji. Sporo pytań związanych z aplikowaniem na studia dotyczy przeliczania punktów z matury, progów punktowych i liczby kierunków, na które można rekrutować.

Politechnika Łódzka ma bardzo przejrzyste zasady rekrutacji, które obowiązują jednakowo na wszystkie kierunki studiów I stopnia. Przeliczamy wyniki z matury podstawowej lub rozszerzonej. Zawsze bierzemy pod uwagę lepszy wynik. Na każdy kierunek studiów matura daje takie same liczby punktów, nie ustalamy wag, procentów, co zdarza się na innych uczelniach.

PRZELICZANIE PUNKTÓW

Najlepiej punktowana jest matura z matematyki:

  • x 2 za egzamin podstawowy,
  • x 5 za egzamin rozszerzony.

Matura z przedmiotów dodatkowych tj. chemia, fizyka, biologia, geografia lub informatyka przeliczana jest następująco:

  • x 1,2 za egzamin podstawowy,
  • x 3 za egzamin rozszerzony.

Wyniki matury z języka obcego mnożymy w poniższy sposób:

  • x 0,8 za za egzamin podstawowy,
  • x 2 za egzamin rozszerzony.

Za sprawdziany uzdolnień plastycznych i plastyczno-konstrukcyjnych można uzyskać:

  • 500 punktów aplikując na architekturę (min. 250)
  • 400 punktów aplikując na wzornictwo lub inżynierię wzornictwa przemysłowego (min. 200 na wzornictwo / 100 na inż. wzor. przem.).

Przelicznik punktów dla osób, które zdawały inną maturę niż egzamin maturalny OKE, podajemy tutaj.

PROGI PUNKTOWE

Politechnika Łódzka nie publikuje progów punktowych na poszczególne kierunki studiów, ponieważ są one inne co roku. Bardzo często wprowadzały w błąd i kandydaci niepotrzebnie sugerowali się tymi liczbami, aplikując na studia. Zmienność progów punktowych wynika z poziomu zdanej matury, sumy punktów poszczególnych kandydatów na studia i co roku wygląda to zupełnie inaczej. Prosimy uczniów o sugerowanie się zainteresowaniami, a nie progami, które miałyby wyznaczyć dalszą ścieżkę rozwoju osobistego.

LICZBA KIERUNKÓW, NA KTÓRE MOŻNA APLIKOWAĆ

Kandydat może składać dokumenty maksymalnie na 8 kierunków studiów. Ustala priorytety, ponieważ może dostać się tylko na jeden. Obowiązuje jedna opłata rekrutacyjna na wybrane przez kandydata kierunki, niezależnie czy jest to jeden, dwa czy aż 8 różnych.

 

Rekrutacja na jedyne studia techniczne I stopnia w Łodzi trwa do 16 lipca. Wyniki kwalifikacji ogłoszone będą 26.07.2018 r.

Zupełnie inne kryteria obowiązują w rekrutacji na studia II stopnia. Można je znaleźć na stronie internetowej.

Poznaj nasz kampus