STRONA GŁÓWNA

Polsko-włoskie studia II stopnia: Applied Electronics

Politechnika Łódzka i Uniwersytet im. Fryderyka II w Neapolu (UNINA) przygotowują się do uruchomienia międzynarodowych studiów drugiego stopnia na specjalności Applied Electronics, utworzonej na kierunku elektronika i telekomunikacja. Prace nad studiami dobiegają końca i partnerzy dążą do ich rozpoczęcia już w roku akademickim 2017/18.

Program studiów powstał z myślą o potrzebach przemysłu elektronicznego i mikroelektronicznego krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. Charakteryzuje się zwiększoną liczbą zajęć praktycznych oraz laboratoriów i obejmuje przedmioty o treściach niedostępnych w każdej z uczelni oddzielnie.

 

Zakwalifikowani studenci będą podzieleni na 10-osobowe zespoły, funkcjonujące jako grupa TUL i grupa UNINA. W ramach programu studiów spędzą po 2 semestry w każdym z uniwersytetów, realizując w Politechnice Łódzkiej i w Uniwersytecie im. Fryderyka II ten sam pakiet zajęć z wykorzystaniem potencjału dydaktycznego i laboratoryjnego obu uczelni.

 

Absolwenci Applied Electronics będą mogli uzyskać podwójne dyplomy: magistra inżyniera na kierunku elektronika i telekomunikacja Politechniki Łódzkiej oraz Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica Uniwersytetu im. Fryderyka II w Neapolu.

Studenci, którzy zostaną zakwalifikowani na międzynarodowe studia w Politechnice Łódzkiej, są zwolnieni z opłat związanych ze studiowaniem na Uniwersytecie w Neapolu. W okresie odbywania zajęć we Włoszech, mają też możliwość  dofinansowania pobytu za granicą z programu Erasmus+.

Aby zostać studentem międzynarodowego programu kształcenia należy złozyć dokumenty do 20 września 2017r. Następnie przeporowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna (21-22 września 2017r.). Wyniki postępowania rekrutacyjnego będą ogłoszone 27 września 2017r.

W przypadku braku możliwości uruchomienia specjalności Applied Electronics, studenci mogą być automatycznie zarejestrowani na studia polskojęzyczne na tym samym kierunku (3 semestralne).

 

Więcej informacji udziela:

Wydziałowy Koordynator Programu wspólnych studiów II stopnia
e-mail: applied.electronics@p.lodz.pl
tel: +48 (42) 631-26-24

 

Poznaj nasz kampus