STRONA GŁÓWNA

Nowe studia dualne na PŁ

Politechnika Łódzka otwiera nowy program kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Są to studia dualne, I stopnia, prowadzone w trybie niestacjonarnym. Studia dualne to zestawienie zajęć na uczelni z płatnym stażem odbywającym się w przedsiębiorstwie. 

Aby połączyć możliwość studiowania z pracą, opracowano na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji program studiów niestacjonarnych, w ramach których zajęcia w Łodzi, na uczelni odbywać się będą w weekendy. Kształcenie praktyczne to aż 864 godziny płatnego stażu w każdym roku akademickim oraz realizowanie przedmiotów praktycznych prowadzonych przez praktyków biznesowych.

 

Studia dualne trwają 8 semestrów, kończą się egzaminem dyplomowym i otrzymaniem tytułu zawodowego inżyniera. W trakcie studiów zaplanowano bezpłatne zagraniczne wizyty studyjne oraz letnie szkoły, w ramach których istnieje możliwość odbywania bezpłatnych kursów, kończących się egzaminami certyfikującymi. Ponadto studenci uzyskają możliwość uczestnictwa w dodatkowym kursie języka angielskiego, kończącym się egzaminem TELC.

Program kształcenia, w ramach studiów dualnych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, jest realizowany i finansowany w ramach projektu POWER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020).

 

Studia w Łodzi, na naszej uczelni to idealny sposób na zdobycie niezbędnego wykształcenia i doświadczeń praktycznych. Polecamy dokładny opis kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, który znajduje się na stronie www.rekrutacja.p.lodz.pl/studia/zarzadzanie-i-inzynieria-produkcji

 

Poznaj nasz kampus