75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Nowe kierunki studiów w rekrutacji na PŁ

W roku akademickim 2018/19 Politechnika Łódzka planuje uruchomienie kilku nowych kierunków studiów, na które można już aplikować w trwającej rekrutacji. Ponadto pojawiają się w ofercie uczelni nowe specjalności, dodatkowe programy kształcenia i zmiany, o których powinni wiedzieć przyszli studenci.

NOWOŚCI NA LIŚCIE KIERUNKÓW PŁ

Wydział Chemiczny planuje uruchomienie studiów na kierunku analityka chemiczna. Jest to kierunek, w którym uczymy studentów przeprowadzania analiz substancji chemicznych po względem jakościowym i ilościowym oraz strukturalnym w wymiarze mikro- i makroanalizy z zastosowaniem m.in. metod spektroskopowych. Program studiów zawiera wiele zajęć laboratoryjnych, seminariów i projektów, w czasie których można będzie poznać nie tylko sposoby bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, ale także nauczyć się, jak postępować z odpadami, promować zrównoważony rozwój. Studia będą prowadzone w trybie stacjonarnym, przez 7 semestów, a zakończą się otrzymaniem tytułu inżyniera. W tym roku planujemy przyjąć 115 osób.

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności otwiera studia licencjackie na kierunku menedżer żywności i żywienia. 3-letnie studia stacjonarne będą prowadzone wspólnie z pracownikami Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Studenci będą zdobywać umiejętności z zakresu żywności i żywienia oraz kompetencje związane z zarządzaniem i marketingiem. Zależy nam na tym, aby absolwenci tego kierunku byli wyposażeni w wiedzę i umiejętnosci niezbędne do planowania, organizacji i realizowania przedsięwzięć związanych z branżą hotelarską i gastronomiczną. W obecnej rekrutacji planujemy przyjąć 60 osób na pierwszy rok studiów.

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki otwiera nowy program kształcenia na kierunku elektrotechnika - Electrical Engineering, prowadzony całkowicie w języku angielskim. Będą to studia inżynierskie, 3,5 letnie, stacjonarne, na które przyjmiemy w tym roku 25 osób. Aby zwiększyć kompetencje przyszłych inżynierów wprowadzamy szereg nowoczesnych metod kształcenia, zajęcia z wykładowcami z zagranicy, wyjazdy studentów poza Polskę i zajęcia w międzynarodowym środowisku akademickim. Studenci zdobędą praktyczne doświadczenie m.in. z zakresu internetowych technik przesyłania i akwizycji danych, co szczególnie poszukiwane jest przez pracodawców.

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji uruchamia studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w formie studiów dualnych. Będą to studia połączone z płatnym stażem w przedsiębiorstwie. Zajęcia na uczelni trwają 8 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Będą odbywać się w weekendy, a płatny staż to w każdym roku studiów aż 864 godziny pracy w nowo zdobywanym zawodzie. Więcej informacji na stronie www.woiz.p.lodz.pl/studia-dualne-na-wziip

ZMIANY W OFERCIE STUDIÓW W PŁ

Na Wydziale Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska, w ramach kierunku architektura studenci mają w tym roku do wyboru studia na dwóch programach kształcenia:

  • architektura (studia w języku polskim)
  • Architecture (studia w języku angielskim)

W ramach studiów polskojęzycznych na architekturę planujemy przyjąć 120 osób. Na tym kierunku będzie można wybrać jedną z dwóch specjalności: architekturę lub architekturę wnętrz. Nie prowadzimy odrębnie rekrutacji na architekturę wnętrz. Studia będą prowadzone tylko w trybie stacjonarnym, przez 8 semestrów.

Na studia w języku angielskim na Architecture przyjmujemy w tym roku 25 osób. Ten program kształcenia prowadzony jest we współpracy z Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ.

 

Nowe specjalności wprowadza także Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów dla kierunku włókiennictwo i przemysł mody. Studenci przyjęci na ten kierunek od roku 2018/19 będą mogli wybrać jedną z trzech poniższych specjalności:

  • projektowanie i technologia odzieży w przemyśle mody i dla celów technicznych
  • projektowanie i technologia tekstyliów technicznych i dla przemysłu mody
  • projektowanie procesów chemicznych we włókiennictwie i przemyśle mody

Polecamy studia w Łodzi, szczególnie na Politechnice Łódzkiej wszystkim zainteresowanym kierunkami technicznymi, ścisłymi i przyrodniczymi. Nasza uczelnia, najlepsza w Łodzi wg Rankingu Szkół Wyższych PERSPEKTYWY 2018 proponuje studia na 48 kierunkach cenionych przez pracodawców. Szczegółowe opisy każdego z nich oraz zasady rekrutacji można znaleźć na stronie www.rekrutacja.p.lodz.pl/wyszukiwarka-kierunkow

Rekrutacja na studia I stopnia trwa do 16 lipca, a listy przyjętych ogłosimy 26 lipca 2018 roku. Aplikujący na studia II stopnia mogą składać dokumenty do 21 września, a wyniki tego postępowania kwalifikacyjnego będą ogłoszone 28 września 2018 roku.

  

Poznaj nasz kampus