STRONA GŁÓWNA

Mechanika i budowa maszyn - rekomenduje Tomasz Kaczmarek

Dla Tomasza Kaczmarka studia na kierunku mechanika i budowa maszyn to odkrywanie samego siebie. Jak wygląda kształcenie na Wydziale Mechanicznym i jak z każdym kolejnym rokiem odnaleźć obszary mechaniki, w których warto się realizować? Przekonajcie się sami.

Dlaczego zdecydowałeś się na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn na Politechnice Łódzkiej?

Inżynierem chciałem być, odkąd pamiętam. Już w szkole średniej wybrałem profil techniczny - technik mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, więc Wydział Mechaniczny był wprost idealny dla mnie. Do wyboru kierunku skłoniły mnie również możliwości wszechstronnego rozwoju – chciałem dołączyć do kół naukowych, które prowadzą liczne badania i pozwalają na rozwój własnych zainteresowań. A dlaczego Politechnika Łódzka? Odpowiedź jest prosta. To uczelnia, którą wyróżnia wysoki poziom wśród wyższych szkół technicznych, rozpoznawalna na arenie europejskiej ze względu na prowadzone projekty międzynarodowe, w których z sukcesami biorą udział zarówno pracownicy, jak i studenci.

Jak wyglądają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn?

Studiowanie na tym kierunku jest jedną wielką przygodą, dzięki której poznacie świat inżynierski milimetr po milimetrze. Zdobędziecie wiedzę w każdej – bez wyjątku – sferze świata mechaniki. Będziecie uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych, na których wykorzystacie poznaną wiedzę w praktyce. Nauczycie się stosować wzory i pojęcia matematyczne przy tworzeniu własnych podzespołów oraz całych maszyn. Te studia dostarczą Wam wiele inspiracji na każdym etapie inżynierskiej drogi.

Jaką pracę można wykonywać po studiach na Wydziale Mechanicznym?

Po ukończeniu mechaniki i budowy maszyn można znaleźć pracę właściwie w każdej dziedzinie przemysłu od stanowisk projektowych do prowadzenia badań lub kierowania projektami naukowymi w laboratorium. Dla mnie studiowanie na kierunku mechanika i budowa maszyn jest czymś, co można porównać do odkrywania siebie. Z każdym kolejnym rokiem odnajduję inne obszary mechaniki, które mnie fascynują i dopiero pod koniec tej drogi podejmę ostateczną decyzję, w jakim miejscu będę chciał pracować.

Co najbardziej cenisz sobie w studiowaniu na PŁ?

Największym atutem studiowania na Politechnice Łódzkiej jest możliwość rozwoju w licznych kołach naukowych i okazja do poznania osób, z którymi można dzielić swoją pasję. Bardzo cenna jest także nowoczesna baza dydaktyczna – Politechnika Łódzka posiada dużo specjalistycznego sprzętu i wiele stanowisk badawczych, z których będziecie mogli korzystać przy swoich pracach i projektach. Atutem jest również biblioteka Politechniki, zaopatrzona w tysiące publikacji, których nie znajdziecie w Internecie lub których udostępnienie byłoby bardzo kosztowne. Dla mnie studiowanie to kreowanie własnej osobowości, a Politechnika Łódzka zapewnia do tego świetne warunki.

Poznaj nasz kampus