STRONA GŁÓWNA

Interakcja człowiek-komputer - nowy program studiów w PŁ

Dla wszystkich, którzy zamierzają studiować kierunki informatyczne, mamy świetną wiadomość. Już od semestru letniego Politechnika Łódzka uruchomi nowy, innowacyjny kierunek na studiach drugiego stopnia - Human-Computer Interaction (HCI), czyli interakcja człowiek-komputer. To unikatowe studia w skali kraju i całej Europy Centralnej.

Human-Computer Interaction (HCI) to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która koncentruje się na badaniach wpływu nowych technologii, zwłaszcza technik komputerowych, na pracę i życie ludzi.

- Celem dziedziny interakcja człowiek-komputer jest uczynienie komputerów bardziej przyjaznymi dla człowieka i wypełnienia jego potrzeb. Łączy ona w sobie aspekty techniczne i humanistyczne – np. społeczne czy socjologiczne, a także medyczne. Wyszła ona poza wąską specjalność informatyczną, dlatego do podjęcia studiów na nowym kierunku nie jest konieczne posiadanie dyplomu studiów pierwszego stopnia na informatyce – mówi dr hab. inż. Krzysztof Grudzień, prof. PŁ przewodniczący Rady Kierunku HCI.

Celem studiów będzie wykształcenie specjalisty, który będzie potrafił uczynić interakcje między komputerami a ludźmi intuicyjne w obsłudze. W programie są praktyczne zagadnienia z zakresu prototypowania urządzeń i systemów interaktywnych oraz najnowszych metod i technologii informatycznych. Absolwent studiów sprosta takim zadaniom, jak projektowanie, ewaluacja i monitorowanie systemów informatycznych, w szczególności związanych z interakcją skoncentrowaną na indywidualnych i ogólnych zachowaniach użytkowników.

- W ramach tego innowacyjnego kierunku studiów chcemy połączyć to, co mamy najlepsze w sensie zagadnień technicznych w jednostkach zajmujących się informatyką w PŁ - na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej - z otwarciem się na bardziej humanistyczną perspektywę oraz kreatywność, którą od wielu lat rozwijamy u studentów IFE. Zapraszamy kandydatów zainteresowanych technologią informatyczną, ale nie zamykamy się tylko na inżynierów informatyków – mówi dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. PŁ, prorektor ds. kształcenia.

Studia drugiego stopnia na kierunku Human-Computer Interaction będą prowadzone w języku angielskim w IFE (Centrum Kształcenia Międzynarodowego). W ramach kształcenia wykorzystywane będą najnowsze metody aktywnego uczenia się zorientowanego na studenta takie jak: flipped education i co-teaching z udziałem zagranicznej kadry akademickiej. Duża część zajęć będzie realizowana w sprintach projektowych, które są jedną z ostatnio wdrażanych metod pracy nad innowacjami.

Unikatowy w skali krajowej oraz Europy Centralnej program studiów jest efektem wielu konsultacji kadry i studentów PŁ z ekspertami zagranicznymi. Koncepcja programu oraz jego kluczowe moduły zostały wypracowane przy wydatnym wkładzie praktyków z ośrodków akademickich w Europie, wiodących w kształceniu i badaniach w dziedzinie HCI (m.in. Utrecht University, Vrije Universiteit, Chalmers University of Technology, Ludwig-Maximilian University) oraz specjalistów pracujących dla globalnych, innowacyjnych firm światowych (np. Google Inc.).

HCI rozwija się intensywnie w Politechnice Łódzkiej od kilku lat, czego przejawem są publikacje naukowe znajdujące uznanie na całym świecie, np. uzyskanie wyróżnienia Honorable Mention dla artykułu na najważniejszej konferencji w dziedzinie interakcji człowiek-komputer ACM CHI 2019. Udział w tym rozwoju mają także nasi studenci, którzy zdobyli staże w wiodących ośrodkach akademickich świata, na Uniwersytecie Harvarda, czy National University of Singapore, a działające w tym zakresie Studenckie Koło Naukowe Ubicomp uzyskało szereg nagród w międzynarodowych konkursach wynalazków oraz zdobyło grant Najlepsi z Najlepszych 4.0.
 

Poznaj nasz kampus