STRONA GŁÓWNA

Mechatronika

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Mechaniczny
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studiując na tym kierunku będzie można zapoznać się z zagadnieniami takimi jak układy automatyki przemysłowej, roboty przemysłowe, obrabiarki sterowane numerycznie oraz aparatura kontrolno-pomiarowa. Studenci, w ramach przedmiotów kierunkowych, zdobywają umiejętności z mechaniki, informatyki, elektroniki, elektrotechniki oraz  technik mikroprocesorowych. Zapoznają się też z takimi dziedzinami  nauk jak sterowanie, automatyka, projektowanie i eksploatacja produktów i urządzeń mechatronicznych.  Studenci w toku studiów nabywają szereg umiejętności miękkich, tj. praca w grupie, zarządzanie czasem i zespołem, określanie priorytetów, techniki negocjacji. 

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

 3,5 roku

 

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent mechatroniki jest przygotowany do pracy m.in. w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne - elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym. Znajdzie także pracę w przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane. 

 

Polski

Poznaj nasz kampus