STRONA GŁÓWNA

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Management and Production Engineering (ang.)

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Opis kierunku: 

MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING realizowany jest w ramach Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim. Dzięki interdyscyplinarności tego programu uzyskasz wykształcenie, które łączy wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu, finansów i komputerowego wspomagania podejmowania decyzji ze znajomością podstaw wiedzy inżynierskiej oraz technologicznych aspektów funkcjonowania firm z wybranych dziedzin przemysłu mechanicznego lub chemicznego.

Studiując MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING wiedzę uzupełnisz długoterminowymi praktykami nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. Ponadto masz możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

 

 GŁÓWNE PRZEDMIOTY

 • Conceptions & Methods of Production Management
 • Project Management and Innovations
 • Business Forecasting and Symulation
 • Integrated Management Systems
 • Organization of Production Systems
 • Decision Support Systems
 • Knowledge Management
 • Process Engineering
 • Product Design
 • Quality Management Systems
 • Systems of Occupational Safety Management

 

Otrzymywany tytuł: 
magister
Czas trwania studiów: 

 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

Dzięki połączeniu dwóch obszarów wiedzy pozwalamy Ci na pozyskanie umiejętności inżynierskich oraz menedżerskich. Przygotujemy Cię do projektowania, prowadzenia i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, kierowania organizacjami i personelem. Poznasz także elementy zarządzania przedsiębiorstwem, uwzględniając jego ekonomię, marketing oraz logistykę.

Będziesz mógł pracować w przedsiębiorstwach przemysłowych, których liczba w ostatnich latach wzrasta, a także w jednostkach o charakterze projektowym lub doradczym, w których wymagana jest wiedza praktyczna, ekonomiczna oraz informatyczna, połączona z umiejętnościami zarządzania. Z powodzeniem poprowadzisz własną firmę produkcyjną.

Absolwenci programu MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING, z uwagi na bogatą wiedzę obejmującą zarówno aspekty ekonomiczne, produkcyjne oraz zarządzania, mają predyspozycje do prowadzenia własnej działalności produkcyjno-handlowej. Ponadto poszukiwani są na międzynarodowym rynku pracy przez firmy przemysłowe, doradcze i audytorskie, a także centra logistyczne i inne pokrewne instytucje i przedsiębiorstwa.

Polski

Poznaj nasz kampus