STRONA GŁÓWNA

Management and Production Engineering

Jednostka prowadząca kierunek: 
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Opis kierunku: 

MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING realizowany jest w ramach Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Program całkowicie prowadzonym jest w języku angielskim. Dzięki interdyscyplinarności tego programu uzyskasz wykształcenie, które łączy wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu, finansów i komputerowego wspomagania podejmowania decyzji ze znajomością podstaw wiedzy inżynierskiej oraz technologicznych aspektów funkcjonowania firm z wybranych dziedzin przemysłu mechanicznego lub chemicznego.

Studiując MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING wiedzę uzupełnisz długoterminowymi praktykami.

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

 • Conceptions & Methods of Production Management (Metody i koncepcje zarządzania produkcją),
 • Project Management and Innovations (Zarządzanie projektami i innowacje),
 • Business Forecasting and Symulation (Prognozowanie i symulacja),
 • Integrated Management Systems (Zintegrowane systemy zarządzania),
 • Organization of Production Systems (Organizacja systemów produkcyjnych),
 • Decision Support Systems (Systemy wspomagania decyzji),
 • Knowledge Management (Zarządzanie wiedzą),
 • Process Engineering (Techniczne przygotowanie produkcji),
 • Product Design (Projektowanie produktu),
 • Quality Management Systems (Systemy zarządzania jakością),
 • Systems of Occupational Safety Management (Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy)

   

Każdy student MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING ma możliwość realizacji części studiów na uczelni zagranicznej. Obecnie Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) podpisało umowy z ponad 100 uczelniami z całej Unii Europejskiej.

Studenci programu MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING najczęściej wybierają:

 • Technical University of Denmark (DTU) - Dania
 • INSEEC - Francja,
 •  Audencia Nantes - Francja,
 •  Instituto Politecnico do Porto - Portugalia;

 

Otrzymywany tytuł: 
magister
Czas trwania studiów: 

 2 lata

Sylwetka absolwenta: 

Dzięki połączeniu dwóch obszarów wiedzy pozwalamy Ci na pozyskanie umiejętności inżynierskich oraz menedżerskich. Przygotujemy Cię do projektowania, prowadzenia i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, kierowania organizacjami i personelem. Poznasz także elementy zarządzania przedsiębiorstwem uwzględniając jego ekonomię, marketing oraz logistykę.

Będziesz mógł pracować w przedsiębiorstwach przemysłowych, których liczba w ostatnich latach wzrasta, a także w jednostkach o charakterze projektowym lub doradczym, w których wymagana jest wiedza praktyczna, ekonomiczna oraz informatyczna połączona z umiejętnościami zarządzania. Z powodzeniem poprowadzisz własną firmę produkcyjną.

Absolwenci programu MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING z uwagi na bogatą wiedzę obejmującą zarówno aspekty ekonomiczne, produkcyjne oraz zarządzania mają predyspozycje do prowadzenia własnej działalności produkcyjno-handlowej. Ponadto poszukiwani są na międzynarodowym rynku pracy przez firmy przemysłowe, doradcze i audytorskie, a także centra logistyczne i inne pokrewne instytucje i przedsiębiorstwa.

Polski

Poznaj nasz kampus