75lat.p.lodz.pl
STRONA GŁÓWNA

Katarzyna Błaszczyk

Katarzyna BłaszczykInterdyscyplinarny charakter studiów pozwolił mi na rozwinięcie i uporządkowanie wiedzy z zakresu geografii, ekonomii, urbanistyki współczesnej. Politechnika Łódzka podchodzi do problematyki planowania przestrzennego bardzo praktycznie, uwzględniając potrzeby ludzi, a także zasady ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Po sześciu semestrach analizy przestrzeni z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych, społeczno-kulturowych i prawnych, odkryłam, że to mój konik. Studia pomogły mi też odkryć moje zdolności techniczne i poprawiły wyobraźnię przestrzenną.

Powrót

Poznaj nasz kampus