STRONA GŁÓWNA

Inżynieria produkcji

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Mechaniczny
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studia obejmują zagadnienia takie jak inżynieria mechaniczna, zagadnienia konstrukcyjne, zarządzanie i planowanie w obszarze inżynierii produkcji. Wśród przedmiotów kierunkowych jest matematyka, fizyka, prawo gospodarcze, marketing, zarządzanie, nauki o materiałach, procesy produkcyjne. Studenci mają także zajęcia z informatyki i komputerowego wspomagania prac inżynierskich.

Istotnym elementem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z dziedziny mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn i inżynierii materiałowej oraz przygotowanie do pracy w zespołach pracowniczych i udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

 

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

 3,5 roku

 

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci  inżynierii produkcji uzyskują wiedzę inżynierską związaną z przemysłami: maszynowym i elektromaszynowym, motoryzacyjnym, precyzyjnym, w szczególności produkcji, w której zautomatyzowane i wysokowydajne procesy wykorzystują zaawansowane technologie materiałowe (odlewnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych, obróbki plastycznej metali, spajania), technologie ubytkowe (obróbka skrawaniem i obróbki niekonwencjonalne) oraz technologie montażu. Absolwenci mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz handlowo-produkcyjnych przemysłu maszynowego itp. Są przygotowani do pracy zarówno w dużych jak i mniejszych zakładach przemysłowych lub organizacjach o charakterze naukowo-badawczym. W przyszłej pracy zawodowej mają możliwość łączenia funkcji technicznych, organizatorskich oraz umiejętności ekonomicznych nie tylko w sferze działalności kierowniczej i wytwórczej ale również projektowej i eksploatacyjnej. Przykładowe zawody, które mogą być wykonywane przez absolwenta to m.in. projektant, technolog, konstruktor, inżynier utrzymania ruchu, inżynier procesu/jakości.

Polski

Poznaj nasz kampus