STRONA GŁÓWNA

Inżynieria materiałowa

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

W trakcie studiów pogłębiana jest wiedza m.in. w zakresie planowania i przeprowadzania zaawansowanych eksperymentów z wykorzystaniem pomiarów i symulacji komputerowych. Studenci uczą się oceniania przydatności i możliwości wykorzystania zaawansowanych metod pomiarowych służących do poznania i identyfikacji własności polimerowych materiałów kompozytowych. Wiedzą, integrować wiedzę z zakresu chemii polimerów, w tym polimerów włóknotwórczych, mechaniki, wytrzymałości materiałów, informatyki i innych dyscyplin. Uczą się, jak stosować odpowiednie metody otrzymywania polimerowych materiałów kompozytowych, a także dobrać odpowiednie substancje chemiczne stosowane w przetwórstwie tworzyw sztucznych w celu ułatwienia ich przetwarzania lub modyfikacji właściwości fizyko-chemicznych otrzymanego produktu.

Specjalności:

  • inżynieria polimerowych materiałów kompozytowych – kształci specjalistów w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych i obrotu polimerowymi materiałami kompozytowymi.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Specjalności: 
  • inżynieria polimerowych materiałów kompozytowych
Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

 1,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w jednostkach projektowych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz są przygotowani do twórczej działalności w zakresie inżynierii polimerowych materiałów kompozytowych, czy też komputerowego wspomagania prac inżynierskich, kierowania zespołami działalności twórczej, prowadzeniem badań inżynierii materiałowej.

 

Polski

Poznaj nasz kampus