STRONA GŁÓWNA

Inżynieria materiałowa

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Mechaniczny
Stopień studiów: 
II stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studenci II stopnia pogłębiają wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i biofizyki oraz chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących w obszarze  inżynierii materiałowej. Zdobywają umiejętności w zakresie stosowania metod  badania materiałów inżynierskich i obsługi specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej, jak również w zakresie trendów rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięć z zakresu  nowoczesnych technik wytwarzania i materiałów oraz aparatury naukowo-badawczej. Wśród poruszanych zagadnień znajdują się tematy związane z cyklem życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, czy też podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań  inżynierskich związanych  z inżynierią materiałową. Studenci uczą się zarządzania, w tym zarządzania jakością oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Nabywają umiejętności kierowania i rozwijania produkcji w zakładach przemysłowych, zarządzania procesami technologicznymi oraz prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych. Uczą się analizować, dobierać i projektować materiały na części maszyn, do stosowania w urządzeniach i aparaturze badawczej oraz podejmować twórcze prace rozwojowe w obszarze inżynierii i technologii materiałowych, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w obszarze inżynierii materiałowej i technologii wytwarzania/przetwórstwa

 

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

Specjalności: 
  • nanomateriały
  • inżynieria biomateriałów
  • inżynieria powierzchni
  • materiały i techniki dentystyczne
  • materiały i kompozyty polimerowe
Otrzymywany tytuł: 
magister inżynier
Czas trwania studiów: 

 1,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Osoby, które ukończyły studia na kierunku INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Wydziału Mechanicznego mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłowych eksploatujących różnego rodzaju maszyny i urządzenia techniczne, projektujących lub produkujących różnego rodzaju materiały, wyroby lub maszyny do produkcji/przetwórstwa materiałów.  Absolwenci mogą pracować w małych i średnich jednostkach gospodarczych, w tym przedsiębiorstwach obrotu zaawansowanymi urządzeniami, częściami maszyn oraz świadczących usługi w zakresie ich napraw, doboru materiałów i technologii wytwarzania/przetwórstwa materiałów. Jest też możliwość pracy w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, czy też instytucjach zajmujących się doradztwem technicznym i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej, technologii wytwarzania/przetwórstwa i eksploatacji maszyn i urządzeń oraz biurach projektowych i doradczych, instytucjach produkujących aparaturę naukową, części maszyn i urządzenia komputerowe, wykorzystujące najnowsze zdobycze inżynierii materiałowej i technologii wytwarzania/przetwórstwa.

Polski

Poznaj nasz kampus