STRONA GŁÓWNA

Inżynieria materiałowa

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Są to studia dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem innowacyjne­go przemysłu, projektowaniem materiałów kompozytowych, polimerowych i biomedycznych (implantów).

Specjalności:

  • inżynieria tworzyw sztucznych i kompozytów –  kształci specjalistów z zakresu wykorzystania tworzyw sztucznych, włóknotwórczych i kompozytów, które posiadają założoną i zdefiniowaną budowę i właściwości, w nowoczesnych wyrobach technicznych. Po ukończeniu studiów inżynierskich absolwenci są przygotowani do pracy na stanowisku inżyniera materiałów polimerowych, tworzyw sztucznych i kompozytów.

     
  • inżynieria biomateriałów włókienniczych - kształci specjalistów z zakresu nowoczesnych materiałów włókienniczych stosowanych na potrzeby medycyny. W trakcie studiów, studenci uczą się rozwiazywania problemów dotyczących doboru materiałów i struktury oraz ich wykorzystanie w budowie implantów, materiałów opatrunkowych i higienicznych. Zdobyta wiedza umożliwi podejmowanie zadań związanymi z pracami naukowo-badawczymi, projektowaniem implantów tekstylnych, wszczepów, wyrobów opatrunkowych i higienicznych, modyfikacją ich powierzchni oraz technologią ich wytwarzania.

 

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

 

Specjalności: 
  • inżynieria tworzyw sztucznych i kompozytów
  • inżynieria biomateriałów włókienniczych
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci tego kierunku przygotowani są do pracy w przedsiębiorstwach przetwórstwa tworzyw sztucznych i kompozytów, obrotu materiałami polimerowymi i kompozytowymi oraz ich recyklingu.  Mogą także pracować w firmach produkujących medyczne wyroby włókiennicze, w zapleczu badawczo-rozwojowym, jednostkach doradczych i projektowych.

 

Polski

Poznaj nasz kampus