STRONA GŁÓWNA

Inżynieria kosmiczna

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Mechaniczny
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studia mają na celu przygotowanie absolwentów do rozwiązywania problemów projektowania i funkcjonowania urządzeń w przestrzeni kosmicznej oraz w innych warunkach ekstremalnych. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją urządzeń i systemów sterowania w przestrzeni kosmicznej. Studenci uczą się też projektowania i eksploatacji konstrukcji, projektowania i doboru materiałów oraz ochrony organizmów żywych oraz urządzeń w środowisku kosmosu. Obok przedmiotów podstawowych, tj. matematyka, fizyka, chemia, są tu też przedmioty kierunkowe, obejmujące zagadnienia z zakresu inżynierii materiałowej, prowadzenia prac projektowo-konstrukcyjnych, automatyki, sterowania, programowania sterowników przemysłowych oraz techniki komputerowego wspomagania prac inżynierskich. W programie studiów po 4 i po 6 semestrze przewidziano praktyki  trwające co najmniej 4 tygodnie.

Najprawdopodobniej, po 4-tym semestrze studenci będa wybierać jedną z dwóch specjalizacji:

  • materiały i konstrukcje
  • systemy i sterowanie

 

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

 3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent kierunku inżynieria kosmiczna jest inżynierem przygotowanym pod względem wiedzy i umiejętności zawodowych do pracy związanej z doborem, kształtowaniem właściwości i badaniem materiałów, konstrukcją zaawansowanych maszyn i urządzeń, oraz do pracy związanej z  projektowaniem i eksploatacją urządzeń sterujących oraz systemów automatyki i robotyki.

Jest wyposażony w wiedzę i umiejętności niezbędne do posługiwania się profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym w zakresie wspomagania prac inżynierskich oraz w zakresie wybranych zagadnień informatycznych. Posiada umiejętność pracy w zespole i komunikacji ze specjalistami innych dyscyplin (mechanika, inżynieria materiałowa, elektrotechnika, elektronika, informatyka, automatyka, mechatronika, fizyka, chemia, telekomunikacja).

Absolwenci inżynierii kosmicznej mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach, jednostkach naukowych, badawczo-rozwojowych i konsultingowych związanych z sektorem kosmicznym, lecz także w innych gałęziach przemysłu wymagających wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie studiów na tym kierunku, jak przemysł maszynowy, przetwórczy, chemiczny, włókienniczy, energetyka, oraz w sektorze nowoczesnych technologii. Mogą pracować na stanowiskach konstruktorów, technologów, automatyków, konsultantów, projektantów. Są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz pracy w interdyscyplinarnych zespołach krajowych i międzynarodowych.

Polski

Poznaj nasz kampus